Nya generationens vacciner inom djurhälsa

Intervacc är ett svenskt bolag verksamt inom biotekniksektorn. Vi utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och vår teknologi- och försäljningsplattform för nästa generations vacciner ger oss stora möjligheter att ta nya marknadsandelar.

Tillsammans med våra dotterbolag Nordvacc Läkemedel och Mybac-Vettech Laboratoriet strävar vi att stärka djurs hälsa och välbefinnande. Här kan du läsa mer om oss och vår projektportfölj, där Strangvac® mot kvarka tar täten som första kandidat i en ny generation vacciner.

  • Genom dotterbolaget Nordvacc har Intervacc en egen försäljnings­organisation som verkat i över 30 år och hittills sålt mer än 200 miljoner doser vaccin på den europeiska djurhälsomarknaden
  • Intervacc har en modern teknologiplattform för nya vacciner baserad på forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Användningen av vacciner inom djurhälsa är en betydande faktor för att få ner den globala överanvändningen av antibiotika. Intervaccs nya generation av säkra vacciner, är därför också ett mycket viktigt bidrag i kampen mot ökad antibiotikaresistens.

Följ oss gärna på twitter

  • Kvarka

    en mycket smittsam hästsjukdom som det hittills saknats ett fullgott vaccinskydd mot.

Investerardagen 27/8-2018

Intervaccs VD Jan-Ingmar Flock presenterande bolaget på Investerardagen måndagen den 27 augusti på Scandic Klara intill Hötorget i Stockholm. Han presenterade företaget och teknologin som ligger till grund för den nya generationens vacciner inom djurhälsa. Strangvac® – mot kvarka på häst är först ut och utvecklingen av två andra vacciner INV274 respektive INV412 går vidare med nya medel från Vinnova och Eurostars-2.

Här finns möjlighet att se den inspelade presentation som är på ca 23 minuter inklusive efterföljande frågor och svar.