Ändrat antal aktier och röster i Intervacc AB (publ)

Datum: 2020-05-25

Stockholm den 25 maj 2020 – Antalet aktier och röster i Intervacc AB (publ) har ändrats till följd av att […]

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2020

Datum: 2020-05-14

Perioden i sammandrag Första kvartalet 1 januari – 31 mars Den 26 februari lämnades ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac in […]

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Intervacc AB (publ)

Datum: 2020-05-11

Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 klockan 17.00 på Good […]

Läs mer

Intervacc publicerar årsredovisning för 2019

Datum: 2020-04-01

Intervacc AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: IVACC) meddelar idag att bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2019 har publicerats. Årsredovisningen […]

Läs mer

Intervacc beviljas medel från Vinnova för vidareutveckling av vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner

Datum: 2020-03-25

Stockholm den 25 mars 2020 – Intervacc AB (publ) fortsätter utvecklingen av sitt nya vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner som […]

Läs mer

Europeiska läkemedelsmyndigheten bekräftar att Intervacc’s ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac är komplett och korrekt inlämnad

Datum: 2020-03-18

Stockholm den 18 mars 2020 – Intervacc AB (publ) tillkännager att den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, idag har bekräftat att bolagets […]

Läs mer