Animal Pharm skriver om kvarka och Strangvac®

Den erkända tidskriften Animal Pharm belyser än en gång Strangvac® i en artikel om att forskningen nu närmar sig en lösning kring effektivt vaccinskydd mot kvarka.

Artikeln påpekar att det trots över 100 års forskning kring kvarka idag ännu inte finns någon effektiv lösning och att sjukdomen därför kvarstår som den mest frekvent diagnosticerade för hästar över hela världen. Enbart i England infekteras mer än 20,000 hästar årligen av Streptococcus equi, den bakterie som orsakar kvarka.

Artikeln finns publicerad i Animal Pharm i augusti 2015 och hela referatet kan läsas här.

AnimalPharmAnimal Pharm är en erkänd internationell nyhetstidskrift, baserad i London, som rapporterar om de allra senaste händelserna inom djurhälsovårdsområdet. Tidskriften sprids globalt och når många viktiga aktörer inom Animal Health området.