Debattartikel i Sydsvenskan – ”Antibiotikaresistens är på väg att bli ett av de allvarligaste hoten mot vår hälsa”

Intervaccs forskningschef och medgrundare Jan-Ingmar Flock har skrivit en debattartikel kring ämnet ”Vaccin till djur” och hur detta kan bidra till att vända utvecklingen av antibiotikaresistensen. Faran med antibiotikans fallande kraft är välkänd och är på väg att bli ett av de allvarligaste hoten mot vår hälsa. Dock har det varit sämre med åtgärder – framför allt på internationell nivå. Djuruppfödningen har hittills fått alldeles för lite uppmärksamhet i frågan om hur vi kan motverka antibiotikaresistens. Därför är det aktuella beslutet i EU om nya regler för veterinärmedicinska läkemedel högst välkommet. Det kommer dock inte att vara tillräckligt för att vända utvecklingen.

För att undvika infektioner är vaccinering ett oerhört viktigt komplement till övriga smittskyddsåtgärder. Med utökade program för vaccinering av lantbruksdjur skulle behovet av förebyggande antibiotika minska. Det finns alltså goda skäl att satsa på utveckling av nya, effektiva, säkra och kostnadseffektiva vacciner att lägga till befintliga vacciner inom djurhälsa samt att främja rutinmässig användning av dessa.

Med nya innovationer inom vaccinframställning ges dessutom nya möjligheter till bättre säkerhet och effekt av vacciner. Intervaccs nya generation av vacciner baserade på rekombinanta proteiner är exempel på detta.

Läs den publicerade artikeln i Sydsvenskan här.