Patent (IP)

Intervacc har en aktiv patentstrategi vilket innebär att ansökningar om patent och varumärkesskydd inlämnas i de länder som anses ha stor marknadspotential eller som bedöms vara nyckelmarknader för den aktuella produkten.

Bolaget äger idag 4 patentfamiljer. I patentfamiljerna ingår sammanlagt ett 20 tal beviljade patent i olika länder och ytterligare några pågående patentansökningar.

De fyra patentfamiljerna är:

  • Trivac, WO 2004/032957 A1, (prioritet år 2002).
    Patent är beviljade i Europa, Nya Zeeland, Australien, Hong Kong, Kanada och i USA.
  • Penta/Septavacc, WO 2009/075646 A1, (prioritet år 2007).
    Patent har hittills beviljats i Australien och Nya Zeeland.
  • Strangvac® , WO 2011/149419 A1 (prioritet år 2010)
    Patent är beviljade i Europa, USA (US 9,333,252), Kina och Australien.
  • Ny ansökan, ej ännu publicerad

Det främsta syftet med inlämnade patentansökningar är relaterat till att skydda bolagets vaccinprodukt Strangvac®.

Utöver detta beskriver ansökningarna också möjligheten att utveckla vaccinprodukter för att skydda mot sjukdomar orsakade av Streptococcus zooepidemicus. I ansökningshandlingarna beskrivs ingående de olika vaccinkomponenterna samt framtagning och applikationsätt. Vidare innehåller dokumenten även exempel där olika kombinationer av vaccinformuleringar har testats i djurförsök innefattande både mus och häst. En patentansökan beskriver komponenter ingående i ett vaccin mot Streptococcus suis.

Bolaget har även registrerat varumärket för vaccinet Strangvac® och fått det godkänt som läkemedelsnamn.