Projektportfölj

Intervaccs utvecklingsprogram för nya vacciner mot infektioner inom området djurhälsa består idag av följande projektportfölj. Klicka på respektive projektnamn eller sjukdomsområde i tabellen för att läsa mer.

ProjektSjukdomsområdeDjurslagPreklinisk fasKlinisk fasRegulatorisk fasMarknad
Strangvac®KvarkaHäst
INV274S. suis infektionGris
INV412S. aureus mastitKo

De positiva resultaten av vaccination mot kvarka (Strangvac®),  baserat på rekombinanta proteiner, visar att Intervaccs grundteknologi kan tillämpas även vid utvecklingen av andra vacciner. Till skillnad från konventionella vacciner, med avdödande eller försvagade mikroorganismer, ger vår nya teknologi med rekombinanta proteiner minskad risk för allvarliga biverkningar.