INV-274

INV-274 är projektnamnet för vår vaccinkandidat mot Streptococcus suis.

Antigener för ett vaccin mot Streptococcus suis har identifierats och använts i studier på avvanda smågrisar som efter vaccination getts experimentell infektion med S. suis bakterier. Bolaget har i resultaten kunnat finna en vaccinkandidat INV-274 med lovande resultat vilket utgör underlag för vidare effektstudier. Vaccinet torde ge ett brett skydd mot olika serotyper av S. suis eftersom de antigen som ingår i vaccinet inte är kopplat till bara ett begränsat antal serogrupper.