Intervacc AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Intervaccs årsredovisning för verksamhetsåret 2017 är nu offentlig och finns tillgänglig för nedladdning på www.intervacc.se. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information har lämnats i enlighet med lagen om (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL). Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 21:00 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser.

Relaterade länkar: