Intervacc har presenterat resultat från kliniska prövningar vid WEAS 2017

WEAS (World Equine Airway Symposium) är ett regelbundet återkommande internationellt vetenskapligt möte om sjukdomar i hästens luftvägar.

Vid WEAS 2017 i Köpenhamn i juli 2017 presenterade Intervaccs VD, Jan-Ingmar Flock, data från de kliniska prövningar som genomförts med Strangvac®. Detta har gett ytterligare spridning och kunnande om Strangvac® till en mycket viktig målgrupp, hästveterinärer specialiserade på kvarka.