Investerare

Intervacc har nu kommit till en fas där flera utmaningar gällande kliniska prövningar och tillverkning har övervunnits. Vi ser att vår spetsprodukt Strangvac® har uppnått förväntade resultat i effektstudier och vi har tillverkat två kommersiella valideringssatser av vaccinet inför ansökan om marknadsregistrering som i februari 2020 lämnades in till europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Utöver de återstående stegen mot lansering av Strangvac®, kommer vi nu att förstärka bolagets affärsidé att bli ett ledande bolag inom djurhälsa som ska förse marknaden med veterinära vacciner och läkemedel.

Detta innebär att bolaget nu tar ett tydligt steg mot att övergå till att bli ett fler-produktbolag. Därvid kommer vi att lägga ytterligare kraft på utvecklingen av ett vaccin mot streptokockinfektion på smågris. För dotterbolaget Nordvaccs del innebär det att nya distributionsavtal nyligen förhandlats fram med flera leverantörer och ytterligare diskussioner pågår.

Våra investerarsidor innehåller bl.a mer information om vår marknad, ägare, bolagshandlingar och i kalendern framgår mer om kommande aktiviteter. Externa analyser av bolaget görs bl.a av ABG Sundal Collier och dessa presenteras under Introduce Equity Research.

Vi ser fram emot att Du tar del av informationen och hoppas få hälsa Dig välkommen som aktieägare och delta i en spännande utveckling mot nya säkra och effektiva vacciner inom djurhälsovården.

 

Följ oss även på twitter youtube Cision NewsIntroduce

Sitdown med VD Andreas Andersson

I samband med Introduce Investor Days den 5 december 2019 gjordes en sitdown intervju med Intervaccs VD Andreas Andersson. I intervjun berörs bl.a den lyckade emissionen och Andreas svarar på några frågor om vaccinkandidaten Strangvac® mot kvarka på häst och bolagets övriga kandidater som ingår i projektportföljen.

Här finns möjlighet att ta del av den knappt 5 minuter långa intervjun.