Investerare

Intervacc har nu kommit till en fas där flera utmaningar gällande kliniska prövningar och tillverkning har övervunnits. Vi ser att vår spetsprodukt Strangvac® har uppnått förväntade resultat i effektstudier och vi har sett att tillverkning av komponenter i vaccinet kommer kunna ske på ett kostnadseffektivt sätt. Utöver de återstående stegen mot lansering av Strangvac®, kommer vi nu att förstärka bolagets affärsidé att bli ett ledande bolag inom djurhälsa som ska förse marknaden med veterinära vacciner och läkemedel.

Detta innebär att bolaget nu tar ett tydligt steg mot att övergå till att bli ett fler-produktbolag. Därvid kommer vi att lägga ytterligare kraft på utvecklingen av ett vaccin mot streptokockinfektion på smågris. För dotterbolaget Nordvaccs del innebär det att nya distributionsavtal nyligen förhandlats fram med flera leverantörer och ytterligare diskussioner pågår.

Våra investerarsidor innehåller bl.a mer information om vår marknad, ägare, bolagshandlingar och i kalendern framgår mer om kommande aktiviteter.

Vi ser fram emot att Du tar del av informationen och hoppas få hälsa Dig välkommen som aktieägare och delta i en spännande utveckling mot nya säkra och effektiva vacciner inom djurhälsovården.

Jan-Ingmar Flock,
VD

Intervju med Intervaccs VD Jan-Ingmar Flock

Intervaccs VD Jan-Ingmar Flock svarar i denna video intervju på frågor om bolaget och vaccinkandidaten Strangvac® mot kvarka på häst.

I intervjun, som gjordes inför nyemissionen i mars 2017 och listningen på NASDAQ First North, beskriver VD Jan-Ingmar Flock kvarka och dess kostsamma och allvarliga konsekvenser för de stall som drabbas. Även kommande projekt berörs då bolaget tar ett tydligt steg mot att vidga sin utvecklings- och produktportfölj.