Investerare

Intervacc har nu kommit till en fas där flera utmaningar gällande kliniska prövningar och tillverkning har övervunnits. Vi ser att vår spetsprodukt Strangvac® har uppnått förväntade resultat i effektstudier och vi har sett att tillverkning av komponenter i vaccinet kommer kunna ske på ett kostnadseffektivt sätt. Utöver de återstående stegen mot lansering av Strangvac®, kommer vi nu att förstärka bolagets affärsidé att bli ett ledande bolag inom djurhälsa som ska förse marknaden med veterinära vacciner och läkemedel.

Detta innebär att bolaget nu tar ett tydligt steg mot att övergå till att bli ett fler-produktbolag. Därvid kommer vi att lägga ytterligare kraft på utvecklingen av ett vaccin mot streptokockinfektion på smågris. För dotterbolaget Nordvaccs del innebär det att nya distributionsavtal nyligen förhandlats fram med flera leverantörer och ytterligare diskussioner pågår.

Våra investerarsidor innehåller bl.a mer information om vår marknad, ägare, bolagshandlingar och i kalendern framgår mer om kommande aktiviteter.

Vi ser fram emot att Du tar del av informationen och hoppas få hälsa Dig välkommen som aktieägare och delta i en spännande utveckling mot nya säkra och effektiva vacciner inom djurhälsovården.

Jan-Ingmar Flock,
VD

Följ oss även på twitter youtube Cision News Introduce

Aktiespararnas Aktiekväll

Intervaccs VD Jan-Ingmar Flock medverkade på Aktiespararnas Aktiekväll måndagen den 19 februari på hotell Birger Jarl i Stockholm. Han presenterade företaget och teknologin som ligger till grund för den nya generationens vacciner inom djurhälsa. Strangvac – mot kvarka på häst är först ut och vaccinet beräknas finnas på marknaden om några år.

Här finns möjlighet att se den inspelade presentation som är på ca 30 minuter inklusive efterföljande frågor och svar.