Intervacc utvecklar veterinärvacciner baserat på fusioner av rekombinanta proteiner. Vårt första egenutvecklade vaccin, Strangvac®, befinner sig i regulatorisk fas och vi planerar för ett positivt utlåtande från den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, under andra kvartalet 2021. Därefter följer lansering i EU, preliminärt under andra halvåret 2021.

Utöver Strangvac® har vi en spännande utvecklingsportfölj av veterinärvaccinprojekt som befinner sig i en pre-klinisk fas.

Intervacckoncernen består också av vårt nordiska distributionsbolag, Nordvacc, som säljer och marknadsför djurläkemedel på den nordiska marknaden, samt vårt laboratorium för veterinärmedicinska undersökningar inom bakteriologi och mykologi, Mybac-Vettech.

Våra investerarsidor innehåller bl.a mer information om vår marknad, ägare, bolagshandlingar och i kalendern framgår mer om kommande aktiviteter. Externa analyser av bolaget görs bl.a av ABG Sundal Collier och dessa presenteras under Introduce Equity Research.

Vi ser fram emot att Du tar del av informationen och hoppas få hälsa Dig välkommen som aktieägare och delta i en spännande utveckling mot nya säkra och effektiva vacciner inom djurhälsovården.

Följ oss även på twitter youtube Cision NewsIntroduce

Evenemang

DatumHändelse
11 mars, kl 10.00ABGSC Pet Expo Seminar
17 mars, kl 8.45Carnegie Healthcare Seminar
20 april, kl 14.00Handelsbanken's Healthy Hour
13 juni, kl. 10.50Carnegie Microcap Seminarium
7-8 septemberPareto Securities' 13th annual Healthcare Conference 2022