Ägare

De största aktieägarna i Intervacc per den 2 februari 2018:
ÄgareAktier% av kapital/röster
Totalt16 142 220100
Lyftet Holding BV1 996 55212,4
K Janzon Holding AB1 630 91810,1
NR Bergman Holding AB1 559 3869,7
Danske Bank/Bank of NY1 526 2039,5
Knutsson Holding AB1 350 0008,4
Rothesay Limited800 0005,0
Björn Sjöstrand inkl bolag450 5342,8
Johannes Schmekel375 2932,3
Bengt Guss AB304 2401,9
Bacilltech AB (J-I Flock)300 9131,9
Övriga5 848 18136,2