Aktien

Bolaget har 37 665 180 aktier efter företrädesemissionen den 3 april 2018. Varje aktie har efter sammanslagningen ett kvotvärde om 2,00 SEK.

Listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North

Handel i aktien på Nasdaq First North, Stockholm, sker sedan fredagen den 7 april 2017 under tickernamn ”IVACC” (ISIN-kod SE0009607252).

Aktiekursgraf

Intervacc aktien bevakas även på Introduce.se, en tjänst som drivs av Remium Nordic AB och erbjuder heltäckande finansiell information och kvalificerad analys kring mindre och medelstora noterade och listade bolag i Sverige.

Aktiekapitalets utveckling

Intervaccs aktiekapital och antalet aktier har sedan bildandet förändrats enligt tabellen nedan:

År Förändring Ökning av aktiekapital (SEK) Aktiekapital (SEK) Förändring av antal aktier Totalt antal aktier Kvotvärde (SEK)
1983Bolagsbildande 50 00050 000500500100
1999Nyemission 50 000100 0005001 000100
2004Nyemission 21 300121 3002131 213100
2008Nyemission 11 000132 3001101 323100
2008Fondemission 396 000529 2003 9695 292100
2010Split 200:1 - 529 2001 053 1081 058 4000.5
2010Fondemission 2 000 0002 529 2004 000 0005 058 4000.5
2010Nyemission 1 000 0003 529 2002 000 0007 058 4000.5
2010Nyemission 250 0003 779 200500 0007 558 4000.5
2010Nyemission 2 727 2736 506 4735 454 54513 012 9450.5
2012Nyemission 6 506 47313 012 94513 012 94526 025 8900.5
2014Apportemission 3 060 20016 073 1456 120 40032 146 2900.5
2015Apportemission 1 013 87117 087 0162 027 74234 174 0320.5
2015Nyemission 2 847 83619 934 8525 695 67239 869 7040.5
2016Nyemission 2 349 589.522 284 441.54 699 17944 568 8830.5
2017Sammanläggning 1:4 - 22 284 441.5-33 426 66211 142 2202
2017Nyemission 10 000 00032 284 442.185 000 00016 142 2202
2018Nyemission 43 045 92075 330 362,1821 552 96037 665 1802