Certified Adviser

Remium Nordic Holding AB är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar för att Bolaget lever upp till First Norths regelverk.

Remium är en fondkommissionär med specialisering på små och medelstora bolag. Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom corporate finance, aktieanalys, aktiemäkleri, kapitalförvaltning, likviditetsgaranti och investerarrelationer. Remium är marknadsledande inom sitt segment med mer än 100 noterade bolag som kunder.

För mer information, läs mer på www.remium.com