Finansiell kalender

DatumHändelse
17 februari, 2023Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022
6 april, 2023Årsredovisning 2022 publiceras
25 maj, 2023Delårsrapport Q1 1 januari - 31 mars 2023
7 juni, 2023Årsstämma 2023
31 augusti, 2023Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2023
16 november, 2023Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2023
16 februari, 2024Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2023

Evenemang

DatumHändelse
7-8 septemberPareto Securities' 13th annual Healthcare Conference 2022
13 september, kl. 14.30ABGSC Investor Day. Länk till inspelad presentation.
20 september, kl 9.20 Hästen i Skåne - Så stoppar vi kvarkan!
22 novemberSEB Healthcare Seminar
24 novemberErik Penser Banks Bolagsdag
1 decemberErik Penser Banks Health Care dag

Följ oss även gärna här:
twitterLinkedin youtube Penser access Cision News

Relaterade länkar: