Kalender

Finansiell kalender

DatumHändelse
21 februari, 2020Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019
1 april, 2020Årsredovisning 2019 publiceras
14 maj, 2020Delårsrapport Q1 1 januari - 31 mars 2020
11 juni, 2020Årsstämma 2020
27 augusti, 2020Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2020
12 november, 2020Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2020
18 februari, 2021Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

Följ oss även gärna här:
twitter youtube Cision News Introduce

Relaterade länkar: