Finansiell kalender

DatumHändelse
18 februari, 2021Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020
31 mars, 2021Årsredovisning 2020 publiceras
21 maj, 2021Delårsrapport Q1 1 januari - 31 mars 2021
9 juni, 2021Årsstämma 2021
31 augusti, 2021Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2021
11 november, 2021Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2021
18 februari, 2022Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

Följ oss även gärna här:
twitter youtube Cision News Introduce

Relaterade länkar: