Introduce intervjuar Intervaccs VD om första kvartalet 2018.

Intervaccs VD Jan-Ingmar Flock sammanfattar i Introduce intervju det första kvartalet 2018 och svarar frågor kring viktiga händelser. Frågorna berör bl.a Nordvaccs avslutade samarbete med tillverkaren IDT Biologika och vad det innebär för hela koncernen finansiellt samt vad nästa steg är för vaccinet Strangvac® mot kvarka på häst. Även en uppdatering kring bolagets övriga projekt görs avslutningsvis.