KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INTERVACC AB (PUBL)