Kommuniké från extra bolagsstämma i Intervacc AB (publ)