Kvarka uppmärksammat i reportage av Sveriges Radio

Den mycket smittsamma sjukdomen kvarka i hästar orsakad av Streptococcus equi, har idag uppmärksammats i ett reportage på Sveriges Radio. ”Fruktad hästsjukdom kommer ofta med import” är rubriken och reportaget som bl.a belyser att de flesta fallen av sjukdomen kvarka i Sverige kommer med nyinköpta hästar från andra länder.

Gittan Gröndahl, är tillförordnad statsveterinär på Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA och håller på med ett forskningsprojekt om kvarka, har gjort uppemot 60 intervjuer i Västra Götaland med veterinärer och drabbade hästägare. Hon har fått belägg för det som många misstänkt; nämligen att nyinköpta och särskilt importerade hästar är den i särklass vanligaste orsaken till smittan.

Hästsjukdomen kvarka är ett fortsatt stort gissel bl.a på många ridskolor som kan förlora stora pengar på luftvägssjukdomen. Idag saknas, ett säkert och fullgott vaccin mot kvarka, på marknaden, vilket gör att Intervaccs kommande vaccin Strangvac® efter slutförd registrering blir ett viktigt bidrag till att uppnå målet – att på sikt utrota sjukdomen.

Lyssna och läs om reportaget här.

Läs mer om Strangvac® och kvarka här.

Följ oss på twitter