Övriga Nyheter

Kallelse extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INTERVACC AB (PUBL)

Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 februari 2017 kl. 14.00 på Läs mer

Följ oss även gärna här:
twitter youtube Cision News Introduce