Ledning

Jan-Ingmar Flock
Jan-Ingmar Flock

VD, Forskningschef

Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för Mikrobiologi, Tumör och Cellbiologi
Fil. dr, Karolinska Institutet, 1978

Olof Zachrisson
Olof Zachrisson

Klinisk utvecklingschef

Med. dr, Karolinska Institutet, 1998

Andreas Johansson
Andreas Johansson

CFO

Ekon. kand., Internationella Handelshögskolan, Jönköping, 2002

Rune Bergman
Rune Bergman

Försäljningschef, Affärsutvecklare

Styrelseordförande, Intervacc
VD, Nordvacc Läkemedel AB
VMD, Sveriges Lantbruksuniversitet, 1981