Ledning

Andreas Andersson

VD

M.Sc. Eng.

Jan-Ingmar Flock
Jan-Ingmar Flock

Forskningschef

Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för Mikrobiologi, Tumör och Cellbiologi
Fil. dr, Karolinska Institutet, 1978

Tim Wood

Ansvarig CMC & Regulatory

Med. dr, Karolinska Institutet, 1996

Andreas Johansson
Andreas Johansson

CFO

Ekon. kand., Internationella Handelshögskolan, Jönköping, 2002

Rune Bergman
Rune Bergman

Försäljningschef, Affärsutvecklare

VD, Nordvacc Läkemedel AB
VMD, Sveriges Lantbruksuniversitet, 1981