Organisation

Intervacc koncernen är organiserad enligt följande

organisationsschema