Organisation

Koncernen är organiserad enligt följande

organisationsschema