Partners

För att ta ett vaccin från basvetenskaplig forskning via produktutveckling och kliniska prövningar till marknaden krävs ett flertal aktörer i samverkan. Intervacc har under åren arbetat upp ett omfattande och väl fungerande nätverk av samarbetspartners för att tillgodose alla moment i utvecklingen.

De partners vi samarbetar med är

AHTAnimal Health Trust, Newmarket, England.

AHT är en oberoende stiftelse som har arbetat med djurhälsa i mer än 50 år och har över 200 anställda, innefattande forskare och veterinärer. AHT har en av få anläggningar i Europa där man kan utföra experimentella infektioner som är klassade som farliga för omgivningen. Vid stiftelsens anläggning, Allen Centre, har Intervacc testat sina försökvacciner på hästar.
Moredun ScientificMoredun Scientific, Edinburgh, Skottland.

Kliniska försök, gris
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala.

Jord, trädgård, skog, mark, vatten, luft, livsmedel, veterinärmedicin, smittskydd, ekosystem, hållbar stadsutveckling och klimatlösningar – allt finns vid SLU som i vid bemärkelse är ett universitet för Life Sciences.
Karolinska Institutet, KI, Stockholm.

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet som i 200 år har bidragit till den medicinska utvecklingen och är idag ett av världens ledande.
3P Biopharmaceuticals, Pamplona, Spanien

3P Biopharmaceuticals är partner för kontraktstillverkning av Strangvac®, Intervaccs vaccin mot kvarka. Samarbetet mellan företagen omfattar överföring av tillverkningsteknik, produktion av valideringssatser och långsiktig framtida kommersiell tillverkning.
PX´Therapeutics, Grenoble, Frankrike

PX´Therapeutics, som är ett dotterbolag till Aguettant pharmaceutical, har anlitats av Intervacc för att effektivisera produktionsprocessen av Strangvac® inför kommersiell storskalig GMP tillverkning. Företagsgruppen har erfarenheten, utrustningen och personal att framställa rekombinanta proteiner från E. coli.
PharmacontrolPharmaControl, Uppsala

Analyser av Strangvac® för stabilitetsstudier

Novavax AB, Uppsala

Novavax har tagit fram en patenterad teknologi som förstärker effekten av vacciner (adjuvans). Tekniken baseras på olika immunstimulerande komponenter, kallade saponiner, vilka utvinns ur barken på trädet Quillaja saponaria. Efter framrening bildar de immunstimulerande komponenterna olika komplex kallade Iscomer. Iscomer ingår i flera registrerade vacciner bl.a. ett vaccin mot hästinfluensa. Intervacc har ett avtal med Novavax för att använda adjuvansteknologin i Intervaccs kvarkavaccin.
Sofus Regulatory AffairsSofus Regulatory Affairs, Stockholm

Regulatoriska frågor
AWA PatentAWA Patent, Stockholm

Patentbyrå
LindahlAdvokatfirman Lindahl, Stockholm

Affärsjuridik
Ernst & YoungErnst & Young, Stockholm

Finansiell och strategisk rådgivning