Styrelse

I styrelsen finns ett gediget kunnande inom djurhälsomarknaden och forskning inom mikrobiologi, infektionsbiologi och genteknologi, vilket utgör viktigt inslag i den kompetensprofil som krävs vid vaccinutveckling. Nuvarande styrelse består av följande personer
Styrelseordförande
Rune Bergman

VMD, styrelseordförande i Intervacc och VD på Nordvacc Läkemedel AB.
Ej oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Ej oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Kenneth Janzon

Lab.ing inom mikrobiologi, styrelseledamot i Intervacc och kvalitets- och teknisk ansvarig på Nordvacc Läkemedel AB.
Ej oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Ej oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Jan-Ingmar Flock
Jan-Ingmar Flock

VD för Intervacc, Professor vid Karolinska Institutet, institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi.
Ej oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Bengt Guss
Bengt Guss

Professor vid Sveriges lantbruksuniversitet verksam vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.
Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Alexander Kotsinas
Alexander Kotsinas

M.Sc physics och B.Sc Econ, representant för Nxt2b.
Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Björn Sjöstrand

VD Scandinavian Biopharma,
tidigare vd för SBLvaccin i Sverige, vd för schweiziska Berna biotech och global chef för vaccindivisionen på holländska Crucell och CBO.
Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Stefan Ståhl
Stefan Ståhl

Professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för molekylär bioteknik.
Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till
större aktieägare.