Styrelse

I styrelsen finns ett gediget kunnande inom djurhälsomarknaden och forskning inom mikrobiologi, infektionsbiologi och genteknologi. Kompetenser som alla utgör viktiga inslag i den profil som krävs för ett noterat bolag inom modern vaccinutveckling. Styrelse består av följande personer
Newton Aguiar

Styrelseledamot i Trialbee. Tidigare styrelseuppdrag i Phadia, Nycomed, Grohe och Tetra Holdings.
Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Bengt Guss
Bengt Guss

Professor vid Sveriges lantbruksuniversitet verksam vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.
Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Marianne Hansson

VD i start up bolagen ScandiBio Therapeutics AB, ScandiEdge Therapeutics AB och Amylonix AB. Tidigare vd för Atlas Antibodies AB.
Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Torben Jørgensen

VD och koncernchef för Biotage AB. Tidigare vd i Affibody AB, Karo Bio AB och DAKO.
Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Björn Sjöstrand

Styrelseordförande i Intervacc och VD Scandinavian Biopharma,
tidigare vd för SBLvaccin i Sverige, vd för schweiziska Berna biotech och global chef för vaccindivisionen på holländska Crucell och CBO.
Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Stefan Ståhl

Professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för molekylär bioteknik.
Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Bert Urlings

VMD, kvalitetsdirektör på ett holländskt livsmedelsföretag. Styrelseuppdrag i organisationen International Featured Standards (IFS).
Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till
större aktieägare.