Vetenskapligt råd

Bror Morein

VMD, tidigare chef på FoU-sektionen, Avdelningen för vaccinproduktion, Statens Veterinärmedicinska Anstalt samt professor i virologi vid SLU, Uppsala. Grundare av Isconova AB och dess adjuvans-teknologi (Iscomer; Matrix).

Mathias Uhlén

Civilingenjör i kemiteknik vid KTH, teknologie doktor vid KTH 1984 och professor i mikrobiologi vid KTH sedan 1988. Vicerektor vid KTH 1999-2001. Mathias Uhlén är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien och grundare till ett antal bioteknikföretag, Pyrosequencing (numera Biotage), Affibody AB, SweTree Technologies AB m.fl.

Peter Wells

Fil. dr i veterinär farmakologi, med ett stor antal vetenskapliga arbeten publicerade inom farmakologi, mikrobiologi och immunologi med stort fokus på vaccinutveckling. Han har en karriär inom industrin bl.a. som ansvarig för forskning och utveckling på Novartis Animal Health. Han är ordförande i Moredun Scientific Ltd. och i GALVmed. Peter Wells är bosatt i Skottland.