Resultat från Strangvac®s kliniska prövningar presenterade vid vetenskapligt möte om kvarka

”Getting to grips with strangles” är ett regelbundet återkommande internationellt vetenskapligt möte om forskning kring den hos hästar mycket smittsamma sjukdomen kvarka. Vid mötet som hölls i Montana, USA, i september 2017 presenterade Intervaccs VD, Jan-Ingmar Flock, data från utvecklingsarbetet och de kliniska prövningar som genomförts med Strangvac®.

”Vår medverkan vid ett sådant här internationellt möte ger ytterligare god spridning och kunnande om Strangvac® till en mycket viktig målgrupp, veterinärer som arbetar med diagnostik, terapi, profylax och forskning kring kvarka och dess konsekvenser för hästar och hästnäringen” – framhåller VD Jan-Ingmar Flock.

Relaterade länkar: