Styrelsemedlem avgår på egen begäran från Intervaccs styrelse

Olle Kämpe har på egen begäran valt att lämna sitt uppdrag som ledamot i Intervaccs styrelse.

Olle Kämpe har till följd av ett flertal tidskrävande engagemang, bl.a i Nobelkommittén för priset i fysiologi eller medicin, valt att lämna sitt mångåriga uppdrag som ledamot i Intervaccs styrelse.

”Vi är oerhört tacksamma för Olles förtjänstfulla arbete under många år i styrelsen och valberedningen kommer nu att se över styrelsens sammansättning inför årsstämman” säger Rune Bergman, styrelseordförande för Intervacc.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2018 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser.