Vetenskapligt möte om kvarka

”Getting to grips with strangles” är ett regelbundet återkommande internationellt vetenskapligt möte om forskning kring den hos hästar mycket smittsamma sjukdomen kvarka. Vid mötet som denna gång hölls i Reykjavik under sommaren 2019 presenterade Intervaccs forskningschef, Jan-Ingmar Flock, information om den pågående storskaliga tillverkningen av vaccinet och de egenskaper Strangvac® påvisat vid genomförda kliniska studier.

”Vår medverkan vid ett sådant här internationellt möte ger ytterligare god spridning och kunnande om Strangvac® till en mycket viktig målgrupp, veterinärer som arbetar med diagnostik, terapi, profylax och forskning kring kvarka och dess konsekvenser för hästar och hästnäringen” – framhåller Jan-Ingmar Flock.

Jan-Ingmar Flock presenterar data om Strangvac i samband med mötet i Reykjavik.

Intervacc har kommit långt på resan mot ett färdigt vaccin och registreringsansökan för Strangvac® beräknas lämnas in i slutet av året till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.