Vetenskapligt möte om kvarka

”Getting to grips with strangles” är ett regelbundet återkommande internationellt vetenskapligt möte om forskning kring den hos hästar mycket smittsamma sjukdomen kvarka. Vid mötet som denna gång hölls i Reykjavik under sommaren 2019 presenterade Intervaccs forskningschef, Jan-Ingmar Flock, information om den pågående storskaliga tillverkningen av vaccinet och de egenskaper Strangvac® påvisat vid genomförda kliniska studier.

”Vår medverkan vid ett sådant här internationellt vetenskapligt möte om kvarka ger ytterligare god spridning och kunnande om Strangvac® till en mycket viktig målgrupp, veterinärer som arbetar med diagnostik, terapi, profylax och forskning kring kvarka och dess konsekvenser för hästar och hästnäringen” – framhåller Jan-Ingmar Flock.

Bild från presentation på vetenskapligt möte om kvarka i Reykjavik

Jan-Ingmar Flock presenterar data om Strangvac i samband med mötet i Reykjavik.

Intervacc har kommit långt på resan mot ett färdigt vaccin och registreringsansökan för Strangvac® beräknas lämnas in i slutet av året till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Kvarka en vanlig och mycket smittsam hästsjukdom

Kvarka orsakas av bakterien Streptococcus equi. Infektionen är mycket smittsam och överförs av föremål som en smittad häst kommer i kontakt med, genom vattenhinkar och genom personer som hanterar en smittad häst. Oftast blir alla hästar i ett stall smittade om de inte är immuna d.v.s. genomgått sjukdomen det senaste året eller har kvarvarande maternella antikroppar. Sjukdomen pågår någon månad och drabbade hästar måste vara isolerade under lång tid. Hästar kan vara smittbärare under mycket lång tid, även efter att symptomen försvunnit. Här kan Du läsa mer om kvarka och behovet av ett vaccin.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett svenskt bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market