Förändringar av valberedningen i Intervacc

Stockholm, 21 december 2023 – Intervacc AB (publ) och dess ordförande har meddelats att valberedningens representanter Ulrika Enhörning, utsedd av Swedbank Robur Fonder och Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden avgår ur valberedningen.

För mer information vänligen kontakta:
Jonas Sohlman, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 600
Mob: +46 (0) 70 576 30 73
E-post: jonas.sohlman@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2023, kl 08.30 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10