Inbjudan till webcast i samband med Intervaccs delårsrapport för tredje kvartalet, 2023

Stockholm den 15 november 2023 – Torsdagen den 16 november kl 08.30 offentliggör Intervacc AB (publ) sin delårsrapport för tredje kvartalet 2023. I samband med offentliggörandet av rapporten håller företaget en telefonkonferens.

VD Jonas Sohlman och Chief Scientific Officer Andrew Waller presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor. Telefonkonferens, såväl som frågestund, hålls på engelska.

Datum och tid
Torsdagen den 16 november, klockan 9.30 (CET)

Information för deltagare
Om du önskar delta via webcasten använd länken för deltagande nedan.

Länk för deltagande https://financialhearings.com/event/48875

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken ovan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För mer information vänligen kontakta:
Jonas Sohlman, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 600
Mob: +46 (0) 70 576 30 73
E-post: jonas.sohlman@intervacc.se

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10