Intervacc AB offentliggör företrädesemission om cirka 61 MSEK inför storskalig GMP-tillverkning av Strangvac®