Intervacc beviljas patent i USA för vaccin mot infektioner orsakade av Streptococcus suis

Stockholm, 22 november 2023 – Intervacc AB (“Intervacc”) meddelar att USA:s patent- och varumärkesmyndighet har beviljat ett godkännande för Intervacc’s patentansökan i USA för ett vaccin mot Streptococcus suis infektioner i gris. Det amerikanska patentet nr 11 814 415 avser ett vaccin baserat på rekombinanta fusionsproteiner där patentskyddet är gällande till år 2037.

Streptococcus suis (S. suis) är en endemisk orsak till sjukdom som orsakar betydande ekonomiska förluster för grisindustrin över hela världen. Bakterien överförs från suggor till griskultingar i början av livet. Griskultingar utvecklar sjukdom efter avvänjning vid mellan 4 och 10 veckors ålder när nivåerna av moderns antikroppar avtar. Kliniska tecken inkluderar hjärnhinneinflammation, artrit, endokardit och sepsis och leder till döden hos många drabbade djur. Behandling av sjukdomar orsakade av S. suis kräver för närvarande omfattande användning av antimikrobiella medel inklusive penicillin. S. suis är också en viktig orsak till zoonotisk sjukdom hos människor. Därför är utvecklingen av ett säkert och effektivt vaccin som skyddar griskultingar ett akut och ouppfyllt behov.

”Vi har tidigare rapporterat om genomförda proof-of-concept studier som visat att vår vaccinprototyp, baserat på rekombinanta fusionsproteiner, mot Streptococcus suis administrerades säkert till dräktiga suggor och gav betydande nivåer av skydd för deras griskultingar vid en experimentell utmaning med S. suis vid både fyra och sju veckors ålder” säger Intervacc’s forskningschef Dr Andrew Waller. ”Det framgångsrika beviljandet av detta patent följer på vårt tidigare beviljade patent nr 11 155 585 och stärker Intervacc’s position ytterligare inom detta viktiga område av vaccinutveckling.”.

”Det finns cirka 10 miljoner avelssuggor i Europa och vi uppskattar att ett vaccin mot S. suis som bygger på att suggor finns i ett vaccinationsschema med booster inför varje grisning har en total adresserbar marknad på cirka en miljard kronor bara i Europa” säger Intervacc’s vd Jonas Sohlman. ”Vi fortsätter att utveckla vårt S. suis vaccin från den prekliniska utvecklingsfasen mot pivotala kliniska prövningar. Beviljandet av detta nya patent belyser potentialen hos vår teknologiplattform för att minska effekten av bakteriella infektioner och förbättra den globala livsmedelssäkerheten till gagn för både djurs och människors hälsa.”

För mer information vänligen kontakta:
Jonas Sohlman, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 600
Mob: +46 (0) 70 576 30 73
E-post: jonas.sohlman@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2023, kl 18.15 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10