Intervacc tidigarelägger årsstämma och rapport för första kvartalet 2024

Stockholm, 22 februari 2024 – Styrelsen i Intervacc AB (publ) har beslutat att ändra tidpunkten för offentliggörande av delårsrapporten avseende första kvartalet 2024 till den 15 maj 2024 från tidigare kommunicerat 23 maj. Styrelsen har även beslutat att ändra tidpunkt för årsstämman till 15 maj 2024 från tidigare kommunicerat 12 juni 2024.

För mer information vänligen kontakta:
Jonas Sohlman, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 600
Mob: +46 (0) 70 576 30 73
E-post: jonas.sohlman@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024, kl 14.30 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10