Intervacc välkomnar Agneta Gustafsson

Vi har den stora glädjen att välkomna Agneta Gustafsson till Intervacc och vårt initiativ – Tillsammans mot kvarka. Agneta som är ett väletablerat namn inom veterinärläkemedelsbranschen har omvittnad specialistkompetens inom hästmedicin och hon är ett eftertraktat tillskott i vårt arbete mot kvarka.

Nedan presenterar Agneta sig och berättar mer om sig och chansen hon inte ville missa – att jobba med ett nytt vaccin för hästar som riktar sig mot en förödande sjukdom, kvarka.

Varmt välkommen Agneta vi ser verkligen fram emot att gå vidare tillsammans – mot kvarka

Agneta Gustafsson, DVM
Agneta glädjs åt att få jobba tillsammans mot kvarka för en bättre djurhälsa

Om Agneta Gustafsson

DVM 1985
Specialistkompetens inom hästsjukdomar I Sverige 1997
PhD 2004
Dipl ECEIM (European Colleague of Equine Internal Medicine) 2005.

Jag inledde min veterinärkarriär med olika jobb, men valde snart att fokusera på hästmedicin med mina första tillfälliga anställningarpå Skara Djursjukhus och Hallands Djursjukhus. Mellan 1991-2005 var jag anställd vid Institutionen för stora djurs kliniska vetenskaper, Veterinärmedicinska fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, där jag huvudsakligen arbetade med klinisk praxis och föreläste för veterinärstudenter. Undervisningen innefattade både plenarsessioner om ämnet hästmedicin samt klinisk handledning av veterinärstudenter. Under en period var jag också chef för hästkliniken.

Under denna tid blev jag också en del av ett forskningsprojekt som resulterade i min doktorsavhandling: Antibiotikaassocierad diarré hos hästar, med särskild hänvisning till Clostridium difficile.

2006-2023 hade jag positionen som nordisk teknisk chef på Intervet/Intervet-Schering-Plough/MSD Animal Health, med medicinskt ansvar för företagets veterinärmediciner som marknadsförs i Norden; effektivitet och säkerhet på fältet, bedömning av möjliga biverkningar, interaktioner och andra medicinska frågor. Dessutom dagliga konsultationer med veterinärer på fältet, intern och extern information och framför allt utbildning och föreläsningar. Jag är en erfaren talare och även moderator. Jag har under åren utvecklat en djupare kunskap inom immunologi och vaccinologi, vilket har varit mitt huvudintresse och ansvar.

Mitt intresse för Intervaccs kvarkavaccin har flera grunder; det är ett nytt vaccin på marknaden med ny teknik, det är ett vaccin för hästar och det riktar sig mot en förödande sjukdom, en sjukdom som jag har haft omfattande klinisk erfarenhet av under min tid vid universitetet. Som en remissklinik för hästmedicin tog universitetet hand om ett mycket brett spektrum av kliniska fall av kvarka. Det fanns naturligtvis typiska fall men mycket sjuka och i behov av sjukhusvård, men också vanligtvis odiagnostiserade fall med endast vag feber.

Tysta bärare hittades ibland bara av en slump under endoskopi, då började det mycket hårda arbetet att försöka få ut konkrementet ur struphålan. Andra exempel är bastardkvarka med fotbollsformade knölar på föl i glutealregionen möjliga att öppna och dränera, eller i buken som inte var möjliga att behandla, och fall med obotlig svalgparalys samt svåra fall av purpura hemorrhagica. I det ögonblick endoskopet sattes in, visste du nästan att det var kvarka, åtminstone vågade du slå vad om det i på många fall… Allt mycket fascinerande för en kliniker, men ändå hemskt. Jag har hållit två internationella föreläsningar om kvarka, ett var en kortare presentation om kvarka och anmälningsplikten i Sverige vid ett BEVA-förmöte 2008.

Dessutom, trots att det är en anmälningspliktig sjukdom i Sverige och trots en ökad kunskap om smittskydd under de senaste åren, märks det att diagnostiserade fall av kvarka ökar i prevalens. Det är allmän kunskap att enda sättet att göra en förändring är att kombinera smittskydd med vaccination för att uppnå flockimmunitet och på så vis sänka infektionstrycket. Vi behöver helt enkelt börja vaccinera för att sjukdomen ska minska.