Intervaccs Chief Scientific Officer Dr Andrew Waller föreläser om kvarka på London Vet Show

Stockholm den 16 november 2022 – London Vet Show är ett viktigt återkommande mötestillfälle för europeiska veterinärer. I år kommer Intervaccs Chief Scientific Officer Dr Andrew Waller att föreläsa i två CPD-sessioner (Continuing Professional Development) om åtgärder för att förebygga hästsjukdomen kvarka. Det första tillfället är på torsdagen den 17 november klockan 12:30 och det andra på fredagen den 18 november klockan 12.35.

”Det är en fantastisk möjlighet att föreläsa om kvarka direkt till veterinärer på London Vet Show. Det finns nya och viktiga verktyg i det förebyggande arbetet mot denna fruktansvärda sjukdom som orsakar mycket lidande bland hästar i Storbritannien och över hela världen”, säger Dr Andrew Waller, Chief Scientific Officer på Intervacc.

CPD-sessionerna som anordnas av Dechra erbjuds enligt först till kvarn-principen och förväntas vara välbesökta.

Dr Andrew Waller studerade utvecklingen, spridningen och förebyggandet av Streptococcus equi och Streptococcus zooepidemicus i över 17 år i sin roll som chef för bakteriologi vid Animal Health Trust. Han samarbetar med världsledande forskare i över 20 länder runt om i världen, har publicerat över 80 peer-reviewed artiklar om streptokockinfektioner hos djur och har använt dessa forskningsrön för att utveckla nya diagnostiska tester och vacciner för att förbättra djurhälsan. Dr Andrew Waller började på Intervacc AB 2020 där han fortsätter att arbeta för att förbättra djurens hälsa.

Kvarka, som orsakas av Streptococcus equi, är en av de vanligaste infektionssjukdomarna hos hästar i världen. Spridningen av S. equi underlättas av dess förmåga att överleva i luftfickorna på tillfrisknade hästar, vilket utgör en utmaning för diagnos, behandling och förebyggande av infektion. Dr Andrew Wallers presentation kommer att beskriva hur denna patogen etablerar infektion och undflyr värdens immunsvar för att spridas till icke infekterade djur. Diagnos, behandling och förebyggande av kvarka möjliggör att infektionscykeln bryts och att S. equi utrotas från anläggningar med endemisk infektion. Andrew kommer att beskriva de senaste framstegen inom diagnostiska och förebyggande åtgärder för att förbättra hästarnas hälsa.

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2022, kl 07.30 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10