Intervaccs tilldelas prestigefullt bidrag från Eurostars för vidareutveckling av sitt prototypvaccin till gris

Stockholm den 7 februari 2024 – Intervacc AB (publ) meddelar att bolaget tillsammans med Moredun Scientific beviljats bidrag från Eurostars 3 programmet för att vidareutveckla Intervacc’s prototypvaccin mot Streptococcus suis infektioner hos grisar. Eurostars finansierar därmed det innovativa projektet med potential att bidra till ökad samhällsnytta till ca 50% av den totala projektbudgeten om 1,7 miljoner euro.

Streptococcus suis orsakar hjärnhinneinflammation, sepsis och artrit hos unga smågrisar, vilket leder till betydande kostnader för grisnäringen över hela världen. Intervacc’s innovativa vaccinteknologi baseras på fusionsproteiner och genererar ett brett verkande immunsvar som skyddar djur från komplexa bakteriesjukdomar. En särskild utmaning för vacciner mot S. suis är uppkomsten av sjukdom hos mycket unga grisar, kort efter avvänjning, innan de flesta vacciner har en möjlighet att verka skyddande. I tidigare genomförda proof-of-concept studier har Intervacc kunnat visa att griskultingar från ett prototypvaccin erhöll signifikanta nivåer av skydd mot Streptococcus suis vid både 4 och 7 veckors ålder genom att dräktiga suggor vaccinerats, och att skyddet överfördes till griskultingarna via råmjölken. Behandling av sjukdomar orsakade av S. suis kräver för närvarande omfattande användning av antibiotika. S. suis är också en viktig orsak till zoonotisk sjukdom hos människor. Därför är utvecklingen av ett säkert och effektivt vaccin som skyddar griskultingar ett akut och ouppfyllt behov.

”Vi är mycket glada över att ha tilldelats detta Eurostarsbidrag, som kommer att facilitera utvecklingen och förbereda kliniska tester genom uppskalning och optimering av metoder för tillverkning”, säger Dr Andrew Waller, forskningschef på Intervacc. ”Dessutom kommer detta projekt att optimera vaccinformuleringen och utvärdera skyddet mot ytterligare en typ av S. suis, vilket påverkar utformningen av de kliniska prövningarna.”

Vi ser fram emot ett fortsatt intressant samarbete med Intervacc, där vi i den fortsatta utvecklingen av bolagets S. suis vaccin kan bidra med vår expertis kring infektionssjukdomsmodeller för djur och immunologi för gris.” kommenterar Rhona Macdonald, verksamhetschef på Moredun Scientific.

Vaccinutvecklingsprojektet med en total budget om cirka 1,7 miljoner euro innebär att det av Eurostars beviljade bidraget finansierar cirka 50 % av total projektbudget. Projektet kommer, utöver partnerskapet med Moredun, att bedrivas i samarbete med Testa Center, Sveriges Lantbruksuniversitet och Karolinska Institutet.

”Tilldelningen av detta betydande bidrag från Eurostars, i samarbete med Vinnova, är ytterligare evidens för vår vaccinteknologi, vilken är potentiellt till god nytta för samhället genom att bl.a förbättra djurens hälsa, minska behovet av antibiotika och bidra till förbättrad lönsamhet för jordbrukare”, säger Jonas Sohlman, VD för Intervacc. ”S. suis är förödande för grispopulationer över hela världen och det är fantastiskt att vi har fått stöd från dessa inflytelserika organisationer för att ta detta viktiga steg framåt.”

För mer information vänligen kontakta:
Jonas Sohlman, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 600
Mob: +46 (0) 70 576 30 73
E-post: jonas.sohlman@intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för omgående offentliggörande den 7 februari 2024.

Om Eurostars
Inom Eurostars kan FoU-intensiva bolag erhålla offentlig finansiering för att minska den finansiella risken i höginnovativa utvecklingsprojekt. De projekt som i konkurrens selekteras för finansiering ska bedrivas genom internationellt samarbete och ha potential att skapa banbrytande förändring på marknaden samt bidra till ökad samhällsnytta.

Eurostars är ett gemensamt program mellan EUREKA och Europeiska kommissionen, medfinansierad från de nationella budgetarna för 37 Eurostars deltagande stater och partnerländer och av Europeiska unionen genom Horizon Europe. Från starten 2014 har totalt ca € 1,75 miljarder investerats i höginnovativa utvecklingsprojekt. Mer information finns på https://www.eurostars-eureka.eu/

Om Moredun Scientific
Moredun Scientific är en kontraktsforskningsorganisation baserad i Edingburgh, Skottland. Moredun Scientific är specialiserad på djurhälsa och biosäkerhetsprovning av biofarmaceutiska läkemedel och gör det möjligt för företag att utveckla, registrera och kommersialisera sina produkter. Med en högspecialiserad personal och en global kundbas har man bred erfarenhet för att säkerställa högt ställda kvalitets- och leveranskrav. Läs gärna mer på https://www.moredun.org.uk/commercial

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10