Debattartikel i SvD – Vaccin till djur kan minska antibiotika

Vaccin till djur, och inte minst svensk innovation inom området, har möjlighet att påtagligt bidra till förbättrad djurhälsa och därmed minska användningen av antibiotika. Med anledning av de stora utmaningarna kring antibiotikaresistens och att det idag den 18 november är Europeiska antibiotikadagen har Intervaccs forskningschef Jan-Ingmar Flock skrivit en debattartikel som publiceras i Svenska Dagbladet.

Nedan följer artikeltexten, alternativt kan den publicerade artikeln läsas här.

Vaccin till djur kan minska antibiotika

År 2050 kommer 10 miljoner människor i världen att dö i infektionssjukdomar som följd av antibiotikans fallande kraft. Sjukdomar som vi idag betraktar som relativt ofarliga kommer att bli dödliga. För svensk del räknar Folkhälsomyndigheten med att 70 000 svenskar om året kommer att drabbas av antibiotikaresistenta bakterier år 2050.

Idag, 18 november, är det Europeiska antibiotikadagen. En befogad fråga är då vad vi kan göra, om något, för att hindra denna ödesdigra utveckling?

Ett stort område, som hamnat i skymundan i samhällets insatser för att minska användningen av antibiotika, är djuruppfödningen. Mer än hälften av världens antibiotika ges till djur som inte bär på någon infektionssjukdom. Den ges då alltså i rent preventivt syfte, för att grisen eller köttdjuret inte ska drabbas av infektion och växa ordentligt. Det vi behöver göra är istället att angripa problemet med andra metoder. Om djuren inte riskerar att drabbas av infektioner behöver vi inte heller antibiotika.

Åtminstone en del av lösningen ligger i vacciner. Traditionellt tänker vi vacciner till barn – röda hund, stelkramp, polio och andra sjukdomar som vi i praktiken utrotat eller minimerat tack vare allmän vaccinering. Inom djurhälsovården bör vaccinationer användas i större utsträckning och nya vacciner utvecklas.

Genom forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet, länkad till svensk industri, finns nu möjligheter att göra detta genom en ny teknologi för vaccinframställning. Den nya sortens vacciner är baserade på rekombinanta proteiner. Förenklat beskrivet innebär det att vacciner helt saknar avdödade eller försvagade mikroorganismer, som finns i konventionella vacciner. Detta främjar dess effekt och säkerhet.

Vi står inför oerhörda utmaningar när det gäller antibiotikaresistensen, både i Sverige och världen. Men allt är inte nattsvart och det finns vägar framåt. Med nya moderna vacciner kan vi påtagligt bidra till förbättrad djurhälsa och därmed minska användningen av antibiotika.

Utvecklandet av nya vacciner förtjänar ökad uppmärksamhet och resurser.

Jan-Ingmar Flock

seniorprofessor i bakteriologi vid Karolinska Institutet och vd för Intervacc

Följ oss även gärna här:
twitter youtube Cision News Introduce