Här följer förteckningen över de största aktieägarna i Intervacc sammanställd per den 30 september 2022*:
ÄgareAktier% av kapital/röster
Handelsbanken Microcap4 465 0008,8
Swedbank Robur Småbolagsfond3 419 8686,8
Fjärde AP-fonden2 500 0005,0
B. Sjöstrand inkl. bolag1 251 2422,5
K. Janzon inkl. bolag1 025 0002,0
H. Isoz1 020 6002,0
Capital Group Smallcap World Fund904 6941,8
Aktia Asset Management Oy770 0001,5
N. Aguiar739 0071,5
N.R Bergman inkl. bolag701 5051,4
Nordea Småbolagsfonder699 3891,4
BNP Paribas, Luxembourg669 0311,3
Jyske Bank/Bank of NY654 6991,3
Aktie-Ansvar Sverige650 0001,3
T. Eklund451 9180,9
J. Virgin438 1390,9
Ålandsbanken433 2780,9
B. Guss inkl. bolag357 8780,7
Compactor Fastigheter AB300 0000,6
J-I Flock inkl. bolag254 9200,5
P. Westerberg250 0000,5
JP Morgan SE250 0000,5
H. Stenholm246 2050,5
SEB Luxemburg241 6730,5
Andra AP-fonden214 4540,4
Övriga27 582 343
54,6
Totalt50 490 843100

*Ägarlistan uppdateras kvartalsvis, efter det att bolaget mottagit och sammanställt informationen från Euroclear. Normalt innebär detta att uppdaterad ägarlista publiceras ungefär två veckor efter kvartalsskifte.

Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market under tickernamn ”IVACC” (ISIN-kod SE0009607252).