Här följer förteckningen över de största aktieägarna i Intervacc sammanställd per den 29 december 2023*:
ÄgareAktier% av kapital/röster
Swedbank Robur Småbolagsfond5 129 8026,8
Fjärde AP-fonden3 750 0005,0
B. Sjöstrand1 876 8622,5
M. Lundberg1 848 1482,4
H. Björklund1 847 1472,4
SN-P Särskilda Pensionsstiftelse1 633 1552,2
K. Janzon1 215 0001,6
Aktia Asset Management Oy1 155 0001,5
Nordea Småbolagsfonder1 124 0661,5
K. Dahlbäck1 119 8871,5
Aktie-Ansvar Sverige1 050 0001,4
R. Lucander825 2781,1
N. Aguiar739 0071,0
Jyske Bank/Bank of NY690 9490,9
N.R Bergman Holding AB665 3050,9
Handelsbanken Microcap500 9660,7
S. Johannisson460 0000,6
Compactor Fastigheter AB450 0000,6
J. Virgin438 1390,6
F. Lundgren413 7050,5
P. Eriksson408 3760,5
B. Guss inkl. bolag406 9670,5
P. Westerberg375 0000,5
J-I Flock317 9700,4
Övriga47 295 53562,4
Totalt75 736 264100

*Ägarlistan uppdateras kvartalsvis, efter det att bolaget mottagit och sammanställt informationen från Euroclear. Normalt innebär detta att uppdaterad ägarlista publiceras ungefär två veckor efter kvartalsskifte.

Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market under tickernamn ”IVACC” (ISIN-kod SE0009607252).