Här följer förteckningen över de största aktieägarna i Intervacc sammanställd per den 31 mars 2022*:
ÄgareAktier% av kapital/röster
Handelsbanken Microcap4 315 0008,6
Swedbank Robur Småbolagsfond3 419 8686,8
Fjärde AP-fonden2 450 0004,9
B. Sjöstrand inkl. bolag1 251 2422,5
K. Janzon inkl. bolag1 012 0002,0
H. Isoz985 0002,0
Capital Group Smallcap World Fund870 1861,7
N. Aguiar855 7611,7
Aktia Asset Management Oy800 0001,6
T. Eklund780 8871,6
Nordea Småbolagsfonder735 9571,5
N.R Bergman inkl. bolag708 5051,4
Jyske Bank/Bank of NY655 1791,3
Aktie-Ansvar Sverige650 0001,3
BNP Paribas, Luxembourg616 0311,2
Ålandsbanken440 6620,9
J. Virgin438 1390,9
B. Guss inkl. bolag357 8780,7
SEB Luxemburg333 8060,7
Compactor Fastigheter AB300 0000,6
J-I Flock inkl. bolag264 7610,5
P. Westerberg250 0000,5
H. Stenholm200 0000,4
Övriga27 469 526
54,8
Totalt50 160 388100

*Ägarlistan uppdateras kvartalsvis, efter det att bolaget mottagit och sammanställt informationen från Euroclear. Normalt innebär detta att uppdaterad ägarlista publiceras ungefär två veckor efter kvartalsskifte.

Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market under tickernamn ”IVACC” (ISIN-kod SE0009607252).