• EMA har gett ett positivt utlåtande för vårt kvarkavaccin

En ny generation vacciner inom djurhälsa

Intervacc är ett svenskt bolag verksamt inom biotekniksektorn. Vi utvecklar nya vacciner baserade på fusioner av rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och vår teknologi- och försäljningsplattform för nästa generations vacciner ger oss stora möjligheter att ta nya marknadsandelar.

Strangvac - ett vaccin mot kvarka på hästINV274 en kanditat för ett vaccin mot Strep suis infektioner på grisINV274 en vaccinkanditat mot mastit orsakad av Staph areus infektion hos mjölkkor

Tillsammans med våra dotterbolag Nordvacc Läkemedel och Mybac-Vettech Laboratoriet strävar vi att stärka djurs hälsa och välbefinnande. Här kan du läsa mer om oss och vår projektportfölj, där Strangvac® mot kvarka tar täten som första kandidat i en ny generation vacciner.

  • Genom dotterbolaget Nordvacc har Intervacc en egen försäljnings­organisation som verkat i över 30 år och hittills sålt mer än 200 miljoner doser vaccin på den europeiska djurhälsomarknaden
  • Intervacc har en modern teknologiplattform för nya vacciner baserad på forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Användningen av vacciner inom djurhälsa är en betydande faktor för att få ner den globala överanvändningen av antibiotika. Intervaccs nya generation av säkra vacciner, är därför också ett mycket viktigt bidrag i kampen mot ökad antibiotikaresistens.

Följ oss gärna på twitter

ABGSC Investor Day

Intervacc medverkade på ABGSC Investor Day den 7 september, 2020 som denna gång sändes live, utan publik, från ABG Sundal Colliers lokaler i Stockholm. VD Andreas Andersson presenterade bolaget och sammanfattande första halvårets intressanta händelser. Med den nu stärkta kassan ges möjlighet att agera långsiktig och offensivt i den globala lansering av Strangvac®, vårt vaccin mot hästsjukdomen kvarka.

Ta gärna del av den inspelade presentationen som är på ca 26 minuter inklusive efterföljande frågor och svar.