En ny generation vacciner inom djurhälsa

Intervacc är ett svenskt bolag verksamt inom biotekniksektorn. Vi utvecklar nya vacciner baserade på fusioner av rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och vår teknologi- och försäljningsplattform för nästa generations vacciner ger oss stora möjligheter att ta nya marknadsandelar.

Strangvac - ett vaccin mot kvarka på hästINV274 en kanditat för ett vaccin mot Strep suis infektioner på grisINV274 en vaccinkanditat mot mastit orsakad av Staph areus infektion hos mjölkkor

Tillsammans med våra dotterbolag Nordvacc Läkemedel och Mybac-Vettech Laboratoriet strävar vi att stärka djurs hälsa och välbefinnande. Här kan du läsa mer om oss och vår projektportfölj, där Strangvac® mot kvarka tar täten i en ny generation vacciner.

  • Genom dotterbolaget Nordvacc har Intervacc en egen försäljnings­organisation som verkat i över 30 år och hittills sålt mer än 200 miljoner doser vaccin på den europeiska djurhälsomarknaden
  • Intervacc har en modern teknologiplattform för nya vacciner baserad på forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Användningen av vacciner inom djurhälsa är en betydande faktor för att få ner den globala överanvändningen av antibiotika. Intervaccs nya generation av säkra vacciner, är därför också ett mycket viktigt bidrag i kampen mot ökad antibiotikaresistens.

Följ oss gärna på twitterLinkedin Penser access Cision News