Styrelse

I styrelsen finns ett gediget kunnande inom djurhälsomarknaden och forskning inom mikrobiologi, infektionsbiologi och genteknologi. Kompetenser som alla utgör viktiga inslag i den profil som krävs för ett noterat bolag inom modern vaccinutveckling. Styrelse består av följande personer
Newton Aguiar

Styrelseledamot i Trialbee. Tidigare styrelseuppdrag i Phadia, Nycomed, Grohe och Tetra Holdings.
Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Ledamot sedan 2018

Bengt Guss
Bengt Guss

Professor vid Sveriges lantbruksuniversitet verksam vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.
Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Ledamot sedan 2001

Marianne Hansson

VD i start up bolagen ScandiBio Therapeutics AB, ScandiEdge Therapeutics AB och Amylonix AB. Tidigare vd för Atlas Antibodies AB.
Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Ledamot sedan 2018

Niels Holck

DVM, Diploma in Business Economics.
tidigare Affärsområdeschef, Orion Pharma Animal Health
Flerårig ordförande och styrelsemedlem i Veterinary Industry Association i Danmark,
och styrelseledamot i FEDESA, The European Federation of Animal Health.

Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Ledamot sedan 2020

Björn Sjöstrand

Styrelseordförande i Intervacc och VD Scandinavian Biopharma,
tidigare vd för SBLvaccin i Sverige, vd för schweiziska Berna biotech och global chef för vaccindivisionen på holländska Crucell och CBO.
Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Ledamot sedan 2017

Stefan Ståhl

Professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för molekylär bioteknik.
Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Ledamot sedan 2009

Ed Torr

Styrelseledamot i Animalcare Group Plc och styrelseordförande i Agrimin Ltd.
medgrundare Dechra Pharmaceuticals och tidigare VD Dechra Veterinary Products Europe.

Oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Ledamot sedan 2020