Intervaccs dotterbolag Mybac-Vettech Laboratoriet erbjuder ackrediterade analystjänster inom djurhälsovården. Laboratoriet är sedan mer än 20 år verksamt inom klinisk djurhälsodiagnostik.

Laboratoriet erbjuder ett stort utbud av snabba och ackrediterade analyser inom bakteriologi och mykologi. Kunderna, som mestadels finns inom Sverige, är veterinärer och djursjukhus erbjuds en unik, personlig och professionell service. Laboratoriet står också i ett nära samarbete med ett antal privata svenska djurhälsolaboratorier. Tillsammans erbjuder de ett nära nog komplett utbud av analyser till konkurrenskraftiga priser.

Kvalitetssäkring inom djurhälsovården

SWEDAC-ackreditering 1596I laboratoriets kvalitetssäkringsprogram har Swedac-ackreditering uppnåtts avseende bakteriologiska undersökningar och resistensbestämning med MIC-värde (Resistensbestämning med mikrodilution/VETMIC). Detta utgör en väsentlig bas för den kliniska säkerheten.

Grunden för en framgångsrik bekämpning av infektioner baseras på en diagnostik utförd på laboratorier med hög kompetens och väl utprövade analysmetoder. För att upprätthålla detta krävs också tillräckligt stora provvolymer.

De ökade kraven på riktad och adekvat terapi har resulterat i genomförandet av ett validerings- och ackrediteringsprogram för aktuella analyser. Laboratoriet är därför anslutet till ett s.k. interkalibreringssystem vid CVL (Central Veterinary Laboratory) i England. Inom klinisk bakteriologi är detta speciellt viktigt vid resistensundersökningar. De s.k. MIC-värdena utgör basen för rätt antibiotikaval och riktig dosering.

Laboratoriets provsvar skall garantera kunderna högsta kliniska säkerhet, utförd av välutbildad personal och validerade analysmetoder.

 

Fakta
Mybac-Vettech är ett ackrediterat veterinärmedicinskt laboratorium inom bakteriologi och mykologi.
Företaget grundades 1984.
Våra lokaler finns i Hägersten, Stockholm.
Ackrediterade sedan 2007 enligt ISO/IEC 17025 av SWEDAC
Telefon: 08-55 635 625
www.mybac-vettech.se

Relaterade länkar: