Intervacc utvecklar veterinärvacciner baserat på fusioner av rekombinanta proteiner. Vårt första egenutvecklade vaccin, Strangvac®, ett vaccin mot streptokockinfektionen kvarka som drabbar hästar, finns nu tillgängligt på flera viktiga europeiska marknader. Strangvac® förebygger kvarka för hästar – en allvarlig (potentiellt dödlig), vanligt förekommande och mycket smittsam global sjukdom. Det är ett vaccin som skyddar mot alla globalt cirkulerande kvarkavarianter och med potential att göra stor skillnad i kampen mot denna förödande sjukdom.

Utöver Strangvac® har vi en spännande utvecklingsportfölj av veterinärvaccinprojekt som befinner sig i en pre-klinisk fas.

Intervacckoncernen består också av vårt nordiska distributionsbolag, Nordvacc, som säljer och marknadsför djurläkemedel på den nordiska marknaden, samt vårt laboratorium för veterinärmedicinska undersökningar inom bakteriologi och mykologi, Mybac-Vettech.

Våra investerarsidor innehåller bl.a mer information om vår marknad, ägare, bolagshandlingar och i kalendern framgår mer om kommande aktiviteter. Externa analyser av bolaget görs bl.a av Erik Penser Bank och dessa presenteras under Penser Access.

Vi ser fram emot att Du tar del av informationen och hoppas få hälsa Dig välkommen som aktieägare och delta i en spännande utveckling mot nya säkra och effektiva vacciner inom djurhälsovården.

Följ oss även på twitterLinkedin youtube Penser access Cision News