Partners

För att ta ett vaccin från basvetenskaplig forskning via produktutveckling och kliniska prövningar till marknaden krävs ett flertal aktörer i samverkan. Intervacc har under åren arbetat upp ett omfattande och väl fungerande nätverk av samarbetspartners för att tillgodose alla moment i utvecklingen.

De partners vi samarbetar med är

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala.

Jord, trädgård, skog, mark, vatten, luft, livsmedel, veterinärmedicin, smittskydd, ekosystem, hållbar stadsutveckling och klimatlösningar – allt finns vid SLU som i vid bemärkelse är ett universitet för Life Sciences.
Karolinska Institutet, KI, Stockholm.

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet som i 200 år har bidragit till den medicinska utvecklingen och är idag ett av världens ledande.
Moredun ScientificMoredun Scientific, Edinburgh, Skottland.

Kliniska försök, gris
3P Biopharmaceuticals, Pamplona, Spanien

3P Biopharmaceuticals är partner för kontraktstillverkning av Strangvac®, Intervaccs vaccin mot kvarka. Samarbetet mellan företagen omfattar överföring av tillverkningsteknik, produktion av valideringssatser och långsiktig framtida kommersiell tillverkning.
LIOF-PharmaLIOF-Pharma (tidigare Praxis Pharmaceutical), Spainen

LIOF-Pharma i Spanien ombesörjer slutformulering, fyllning på vial och förpackning av färdig produkt.

Novavax AB, Uppsala

Novavax har tagit fram en patenterad teknologi som förstärker effekten av vacciner (adjuvans). Tekniken baseras på olika immunstimulerande komponenter, kallade saponiner, vilka utvinns ur barken på trädet Quillaja saponaria. Efter framrening bildar de immunstimulerande komponenterna olika komplex kallade Iscomer. Iscomer ingår i flera registrerade vacciner bl.a. ett vaccin mot hästinfluensa. Intervacc har ett avtal med Novavax för att använda adjuvansteknologin i Intervaccs kvarkavaccin.
AWA PatentAWA Patent, Stockholm

Patentbyrå
Advokatbyrån CirioCirio advokatbyrå, Stockholm

Affärsjuridik
PwCPwC, Sverige

Revision och finansiell rådgivning