Ledning

Andreas Andersson
VD

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Universitet

Aktieinnehav: 76 091
Tillträde tjänst: 2018

Andrew Waller
Forskningschef

Med. dr. molekylär genetik, University of York

Aktieinnehav: 2 800
Tillträde tjänst: 2020

Tim Wood
Ansvarig CMC & Regulatory

Med. dr, , Karolinska Institutet


Aktieinnehav: 18 106
Tillträde tjänst: 2018

Jan Persson
CFO

Civilekonom, Stockholms Universitet


Aktieinnehav: 42 046
Tillträde tjänst: 2020

Andreas Johansson
Logistik- och Inköpschef

Ekon. kand. , Internationella Handelshögskolan, Jönköping

Aktieinnehav: 1 000
Tillträde tjänst: 2020
(Ledningsgrupp sedan 2017)

Patrik Hellberg
CIO

Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Aktieinnehav: 12 018
Tillträde tjänst: 2017