Ledning

Andreas Andersson

VD

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska Linköpings Universitet

Andrew Waller

Forskningschef

Med. dr i molekylär genetik vid University of York

Tim Wood

Ansvarig CMC & Regulatory

Med. dr, Karolinska Institutet

Jan Persson

CFO

Civilekonom, Stockholms Universitet

Andreas Johansson
Andreas Johansson

Logistik- och Inköpschef

Ekon. kand., Internationella Handelshögskolan, Jönköping

Patrik Hellberg

CIO

Civilingenjör Elektroteknik - KTH