Ledning

Jonas Sohlman
tf. VD


Aktieinnehav: 0
Tillträde tjänst: 2023

Andrew Waller
Forskningschef

Med. dr. molekylär genetik, University of York

Aktieinnehav: 4 200
Tillträde tjänst: 2020

Jan Persson
CFO

Civilekonom, Stockholms Universitet


Aktieinnehav: 72 043
Tillträde tjänst: 2020

Andreas Johansson
Logistik- och Inköpschef

Ekon. kand. , Internationella Handelshögskolan, Jönköping

Aktieinnehav: 1 500
Tillträde tjänst: 2020
(Ledningsgrupp sedan 2017)

Patrik Hellberg
CIO

Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Aktieinnehav: 25 000
Tillträde tjänst: 2017