Ledning

Andreas Andersson

VD

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska Linköpings Universitet
Aktieinnehav: 76091
Tillträde tjänst: 2018

Andrew Waller

Forskningschef

Med. dr i molekylär genetik vid University of York
Aktieinnehav: 2800
Tillträde tjänst: 2020

Tim Wood

Ansvarig CMC & Regulatory

Med. dr, Karolinska Institutet
Aktieinnehav: 38106
Tillträde tjänst: 2018

Jan Persson

CFO

Civilekonom, Stockholms Universitet
Aktieinnehav: 42046
Tillträde tjänst: 2020

Andreas Johansson
Andreas Johansson

Logistik- och Inköpschef

Ekon. kand., Internationella Handelshögskolan, Jönköping
Aktieinnehav: 1000
Tillträde tjänst: 2020 (Ledningsgrupp sedan 2017)

Patrik Hellberg

CIO

Civilingenjör Elektroteknik - KTH
Aktieinnehav: 12018
Tillträde tjänst: 2017