Intervaccs medarbetare har publicerat och medverkat till ett flertal publikationer inom vaccinområdet i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Här presenterar vi en sammanställning av de publikationer som är relevanta och kopplade till våra huvudsakliga forskningsområden – vacciner mot infektioner orsakade av streptokocker och stafylokocker.

Avhandlingar

1Hans Lindmark (1999) ”Characterization of adhesive extracellular proteins from Streptococcus equi”. Doctoral thesis, Swedish University of Agricultural Sciences.ISSN 1401-6249
ISBN 91-576-5488-3
2Margareta Flock (2005) “Development of a vaccine against strangles”. Karolinska InstitutetISBN 91-7140-500-3
3Åsa Karlström (2005) “Collage-like proteins in horse pathogenic Stretococcus equi”. Doctoral thesis, Swedish University of Agricultural SciencesISSN 1652-6880
ISBN 91-576-6998-8
4Jonas Lannergård (2006) “Potentially virulence-related extracellular proteins of Streptococcus equi”. Doctoral thesis, Swedish University of Agricultural SciencesISSN 1652-6880
ISBN 91-576-7129-X

Referee- granskade artiklar i internationella tidskrifter

1Jonsson, H., Lindmark, H. and Guss. B. (1995) A protein G related cell surface protein in Streptococcus zooepidemicus. Infect Immun 63:2968-2975.
2Lindmark, H., Jacobsson, K., Frykberg, L. and Guss, B. (1996) Fibronectin-binding protein of Streptococcus equi subspecies zooepidemicus. Infect Immun 64: 3993-3999.
3Jacobsson, K., Jonsson, H., Lindmark, H., Guss, B., Lindberg, M. and Frykberg. L. (1997) Shot-gun phage display mapping of two streptococcal cell-surface proteins. Microbiol Res.152:1-8.
4Lindmark, H., Jonsson, P., Olsson-Engvall, E. and Guss, B. (1999) Pulsed-field gel electrophoresis and distribution of the genes zag and fnz in isolates of Streptococcus equi. Res Vet Sci. 66:93-99.
5Lindmark, H. and Guss, B. (1999) SFS, a novel fibronectin-binding protein from Streptococcus equi, inhibits the binding between fibronectin and collagen. Infect. Immun. 67: 2383-2388.
6Lindmark, H., Nilsson, M. and Guss, B. (2001) Comparison of the fibronectin-binding protein FNE from Streptococcus equi subspecies equi with FNZ from S. equi subspecies zooepidemicus reveals a major and conserved difference. Infect Immun. 69: 3159-3163.
7Lannergård, J., Frykberg, L. and Guss, B. (2003) CNE, a collagen-binding protein of Streptococcus equi. FEMS Microbiol. Lett. 222:69-74.
8Flock, M., Jacobsson, K., Hirst, T., R., Franklin, A., Guss, B., and Flock, J.-I. (2004) Recombinant Streptococcus equi proteins protect mice in challenge experiments and induce immune response in horses. Infect Immun. 72:3228-3236.
9Karlström, Å., Jacobsson, K., Flock, M., Flock,J.-I., and Guss B. (2004) Identification of a novel collagen-like protein, SclC, in Streptococcus equi using signal phage display. Vet Microbiol 104:179-188.
10Lannergård, J., Flock, M., Johansson, S., Flock, J.-I., and Guss, B. (2005) Studies of fibronectin-binding proteins in Streptococcus equi. Infect Immun 73:7243-7251.
11Karlström, Å., Jacobsson, K. and Guss, B. (2006) SclC is a member of a novel family of collagen-like proteins in Streptococcus equi subspecies equi that are recognized by antibodies against SclC. Vet Microbiol 114:72-8.
12Lannergård, J. and Guss, B. (2006) IdeE, an IgG-endopeptidase of Streptococcus equi ssp equi. FEMS Microbiology Letters 262:230-235.
13Lannergård, J. and Guss, B (2006) FNE belongs to a novel family of fibronectin-binding and collagen-binding proteins of Streptococcus equi subspecies equi (manuscript in Jonas Lannergårds doctoral thesis, SLU ISBN 91-576-7129-X).
14Flock, M., Karlström, Å., Lannergård, J., Guss, B. and Flock, J.-I. (2006) Protective effect of vaccination with recombinant proteins from Streptococcus equi subspecies equi in a strangles model in the mouse. Vaccine 24:4144-4151.
15Lidén, Å., Karlström, Å., Lannergård, J., Kalamajski, S., Guss, B., Rubin, K. and Rydén, C. (2006) A fibronectin-binding protein from Streptococcus equi binds collagen and modulates cell-mediated collagen gel contraction. Biochem Biophys Res Com 340:604-610.
16Waller, A., Flock, M., Smith, K., Robinson, C., Mitchell, Z., Karlström, A., Lannergård, J., Bergman, R., Guss, B. and Flock JI.(2007) Vaccination of horses against strangles using recombinant antigens from Streptococcus equi. Vaccine 25:3629-3635.
17Lidén., A., van Wieringen, T., Lannergård, J., Kassner, A., Heinegård, D., Reed, R.K., Guss, B. and Rubin, K. (2008) A secreted collagen- and fibronectin-binding
streptococcal protein modulates cell-mediated collagen gel contraction and interstitial fluid pressure. J Biol Chem 283:1234-1242.
18Bengt Guss, Margareta Flock, Lars Frykberg, Andrew S. Waller, Carl Robinson, Ken C. Smith, and Jan-Ingmar Flock. (2009) Getting to grips with strangles: an effective multi-component recombinant vaccine for the protection of horses from Streptococcus equi infection. PLoS Pathogen. Published 18 sep 2009, doi: 10.1371/journal.ppat.1000584
19van Wieringen T, Kalamajski S, Lidén A, Bihan D, Guss B, Heinegård D, Farndale RW and Rubin K. (2010) The streptococcal collagen-binding protein CNE specifically interferes with alphaVbeta3-mediated cellular interactions with triple helical collagen. J Biol Chem 285: 35803-35813.
20Rönnberg E, Guss B and Pejler G. (2010) Infection of mast cells with live streptococci causes a toll-like receptor 2- and cell-cell contact-dependent cytokine and chemokine response. Infect Immun. 78:854-864.
21Robinson, C., Frykberg, L., Flock, M., Guss, B., Waller, A., Flock, J-I (2017), Strangvac: A recombinant fusion protein vaccine that protects against strangles, caused by Streptococcus equi Vaccine, 2018 Mar 7;36(11):1484-1490
22Carl Robinson, Andrew S. Waller, Lars Frykberg, Margareta Flock, Olof Zachrisson, Bengt Guss and Jan-Ingmar Flock. (2020) Intramuscular vaccination with Strangvac is safe and induces protection against equine strangles caused by Streptococcus equi, Vaccine 38, 4861-4868