Eminova Fondkommission AB är Intervaccs Certified Adviser, CA. I rollen som CA vägleder, stöttar och övervakar Eminova att bolaget lever upp till gällande regelverk för Nasdaq First North Growth Market.

Eminova är en fondkommissionär med specialisering på små och medelstora bolag. Eminova erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom corporate finance, emissioner, noteringar, optionsprogram, värderingsfrågor och uppköp. För bolag som ska noteras eller är noterade på Nasdaq First North Growth Market eller Nordic Growth Markets tillväxtmarknad Nordic SME kan Eminova även åta sig rollen som s k Certified Adviser.

Vill Du komma i kontakt med Eminova kan De nås på adviser@eminova.se eller på telefon 08-684 211 10.

För mer information, läs mer på www.eminova.se

Relaterade länkar: