Eminova Fondkommission AB är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar för att Bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Eminova är en fondkommissionär med specialisering på små och medelstora bolag. Eminova erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom corporate finance, emissioner, noteringar, optionsprogram, värderingsfrågor och uppköp. Eminova samarbetar med bl a NasdaqOMX, NGM, Aktietorget och GXG och för bolag som ska listas eller är listade på Nasdaq First North Growth Market kan Eminova ikläda sig ansvaret som s k Certified Adviser.

Vill Du komma i kontakt med Eminova kan De nås på adviser@eminova.se eller på telefon 08-684 211 10.

För mer information, läs mer på www.eminova.se

Relaterade länkar: