Intervacc har en aktiv patentstrategi vilket innebär att ansökningar om patent och varumärkesskydd inlämnas i de länder som anses ha stor marknadspotential eller som bedöms vara nyckelmarknader för den aktuella produkten.

Bolaget äger idag 4 publicerade patentfamiljer. I de publicerade patentfamiljerna ingår sammanlagt ett 20 tal beviljade patent i kraft i olika länder och ytterligare några pågående patentansökningar.

De fyra publicerade patentfamiljerna är:

 • Trivac, WO 2004/032957 A1, (prioritet år 2002).
  Patent är beviljat och i kraft i USA.
 • Penta/Septavacc, WO 2009/075646 A1, (prioritet år 2007).
  Patent är beviljade och i kraft i Europa, USA och Nya Zeeland.
 • Strangvac® , WO 2011/149419 A1 (prioritet år 2010)
  Patent är beviljade och i kraft i Europa, USA (US 9,795,664), Hong Kong, Kina och Australien.
 • S.suis vaccin, WO 2017/005913 A1(prioritet år 2015)
  Patent beviljat i USA (US 11,155,585) och ansökning pågår i Europa.

Det främsta syftet med inlämnade patentansökningar är relaterat till att skydda bolagets vaccinprodukt Strangvac®.

Utöver detta beskriver ansökningarna också möjligheten att utveckla vaccinprodukter för att skydda mot sjukdomar orsakade av Streptococcus zooepidemicus. I ansökningshandlingarna beskrivs ingående de olika vaccinkomponenterna samt framtagning och applikationsätt. Vidare innehåller dokumenten även exempel där olika kombinationer av vaccinformuleringar har testats i djurförsök innefattande både mus och häst.

Bolaget har även registrerat varumärket för vaccinet Strangvac® och fått det godkänt som läkemedelsnamn.