Behovet av profylaktiska vacciner mot infektionssjukdomar ökar i världen. Detta gäller i hög grad även inom djurhälsovård för både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur. Det ökande intresset för vacciner drivs delvis av ökad problematik kring utveckling av resistens mot olika antibiotika, nytillkommen teknologi, ökat immunologiskt kunnande och inte minst en ökad insikt om vikten av god djurhållning och hälsa.

Intervaccs huvudmarknad finns inom veterinära vacciner och är ett av de segment som förväntas driva den veterinära läkemedelsmarknaden de kommande åren (Animal Pharm, Veterinary vaccines report, 2015). Den primära drivfaktorn bedöms av Bolaget vara den ökade positiva inställningen att förebygga sjukdomar snarare än att bota dem.

Veterinära vaccin utgör cirka 23 % av den totala marknaden för veterinära läkemedel enligt Global Information Inc 2016 och enligt beräkning av Zion Market Research 2016 uppgick den globala omsättningen av veterinära vacciner 2015 till cirka 12 mdr USD och beräknas med en årlig tillväxt om 9,3 % till cirka 20 mdr USD år 2021. Europa och Amerika utgör i dagsläget cirka 67 % av marknadsandelen, enligt samma källa. En årlig ökningstakt om 9,4 % under perioden 2014–2020 beräknas även av en annan marknadsanalytiker (Global Information Inc 2016).

Marknadsöversikt hästar

Antal hästar på huvudmarknaderna samt övriga världen (miljoner)

Marknaden för ett kvarkavaccin

Antalet kvarkautbrott har i Sverige ökat de senaste åren och ligger på cirka 100 anmälda per år (Jordbruksverket 2015) och i Storbritannien närmre 1 000 fall (Parkinson et al 2011 Vet. Rec. 168 p 666). I en Australiensisk studie fann man att cirka 2 % av alla hästar drabbas av kvarka (Jorm 1990 Austr Vet J 12 p 436). Varje utbrott avser ej individuell häst utan hela stall och anläggningar. Marknaden för ett vaccin beräknas emellertid inte på antalet utbrott utan på antalet hästar som i förebyggande syfte behöver vaccineras. De primära marknaderna för Bolaget är EU och USA där antalet hästar uppgår till cirka 16 miljoner (FAOSTAT). Baserat på antalet sålda vaccindoser i Europa gör Bolaget beräkningen att ungefär 30-60 % av alla hästar i dessa marknader vaccineras mot olika infektionssjukdomar huvudsakligen influensa men även West Nile Fever, Rabies, Tetanus etc. De två geografiska marknaderna, EU och USA, utgör i dagsläget cirka 70 % av världsmarknaden för veterinära vacciner (Zion Market Research, 2016).

Följ oss även gärna här:
twitterLinkedin youtube Penser access Cision News

Intervaccs vaccinteknologi

I reportaget, gjort i mars 2018, intervjuas Johan Hellander stuterichef vid Menhammars Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Johan svarar bl.a på några frågor om kvarka, vaccinationer och den säkerhetsstudie av Strangvac® som utförts på stuteriets varmblodstravare. Intervaccs forskningschef Jan-Ingmar Flock svarar också på några frågor om vaccinkandidaten Strangvac® mot kvarka på häst och bolagets övriga kandidater som ingår i projektportföljen.