Delårsrapport januari – september 2022

Perioden i sammandrag

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022

  • Intervacc meddelade den 20 juli 2022 att bolaget fått order på motsvarande ca 3 miljoner kronor från Dechra Pharmaceuticals PLC. Ordern avser leverans av Strangvac® och består av vaccinvialer för lansering i utvalda länder i Europa.
  • Försäljningen av Strangvac® i Storbritannien, en förväntat betydande europeisk marknad, inleddes den 17 augusti 2022.
  • VD Andreas Andersson och tre andra nyckelpersoner har, genom utnyttjande av teckningsoptioner, tecknat 330 455 aktier i Intervacc. Genom emissionen, som registrerades under början av augusti, har bolaget tillförts drygt 6 MSEK.

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår. De finansiella uppgifter som presenteras avser koncernen och uttrycks i TSEK om annat ej anges

Koncernens nyckeltal

  2022-07-01   2021-07-01   2022-01-01   2021-01-01   Helår
  -2022-09-30   -2021-09-30   -2022-09-30   -2021-09-30   2021
Nettoomsättning 2 016   1 270   5 800   4 173   5 241
Rörelseresultat -14 583   -8 298   -41 019   -20 595   -29 375
Resultat efter finansiella poster -14 615   -8 316   -41 110   -20 646   -29 375
Balansomslutning 294 895   333 631   294 895   333 631   329 393
Soliditet 93%   95%   93%   95%   94%
                   
Antal aktier på balansdagen 50 490 843   50 160 388   50 490 843   50 160 388   50 160 388
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 50 369 676   50 160 388   50 230 151   50 160 388   50 160 388
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 50 436 297   50 408 794   50 378 876   50 407 747   50 404 133
Resultat per aktie före utspädning -0,29   -0,17   -0,82   -0,41   -0,59
Resultat per aktie efter utspädning -0,29   -0,17   -0,82   -0,41   -0,59

Försäljning

Nettoomsättningen under årets första nio månader 2022 uppgick till 5,8 MSEK vilket är 1,6 MSEK bättre än samma period 2021 (4,2), och för tredje kvartalet 2022 uppgick omsättningen till 2,0 MSEK (1,3). Bolagets första egenutvecklade produkt, Strangvac®, började säljas på den svenska marknaden de sista dagarna i mars 2022, under Q2 i Danmark och i Storbritannien under Q3. I periodbokslut per sista september 2022, har bolaget inte redovisat intäkter för varor som levererats om produkten inte frisläppts för försäljning på den marknaden, även om betalning har erhållits. Beloppet som erhållits ca 2 MSEK, som är del av Kassa och bank per sista september, kommer att redovisas som intäkt under Q4. Tillsammans med vår partner och distributör Dechra Pharmaceuticals kommer Strangvac® att lanseras på övriga marknader i Europa där vi har marknadsföringstillstånd.

Resultat

Rörelseresultatet för årets första nio månader 2022 uppgick till -41,0 MSEK vilket är en försämring om 20,4 MSEK jämfört med samma period 2021 (-20,6). För tredje kvartalet 2022 uppgick rörelseresultatet till -14,6 MSEK (-8,3). Det negativa rörelseresultatet förklaras huvudsakligen av att försäljningen av koncernens första egenutvecklade produkt, Strangvac®, är i ett uppstartsskede och att bolaget efter lansering påbörjat avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader som för årets första nio månader 2022 uppgår till -10,2 MSEK (-) och för tredje kvartalet till -4,4 MSEK (-). Vidare har koncernen kostnader för såväl tillverkning, marknadsföring, försäljning och regelefterlevnad som i stor utsträckning inte är volymberoende, och därigenom får stort genomslag vid mindre volymer.

Kassaflöde

Under årets första nio månader 2022 har rörelsekapitalet ökat med och påverkat kassaflödet med -24,6 MSEK (-3,5) främst genom uppbyggnad av varulager som inneburit att -26,4 MSEK (-3,2) belastat kassaflödet. Kassaflödet under årets första nio månader 2022 har inneburit att likvida medel minskat med -50,8 MSEK (-36,0) av vilket -11,5 MSEK (-13,1) avser tredje kvartalet och likvida medel uppgår på balansdagen till 65,0 MSEK (128,3).

Finansiell ställning

På balansdagen 2022 uppgick eget kapital till 273,1 MSEK vilket jämfört med samma balansdag 2021 är en minskning om 43,8 MSEK. Ca 56% av koncernens balansomslutning (49%) har investerats i balanserade utvecklingskostnader som på balansdagen 2022 uppgår till 165,4 MSEK (164,4). Likvida medel, som på balansdagen uppgår till 65,0 MSEK (128,3), påverkas i stor utsträckning av lanseringen av Strangvac® i Europa och de satsningar som görs i forskning och utveckling, där våra nya och pågående projekt blir allt väsentligare. Det inkluderar exempelvis även kommande regulatorisk process med USDA (USA:s jordbruksdepartement), och tekniköverföring för den amerikanska marknaden.

VD har ordet

Försäljningsstart för Strangvac® på flera viktiga europeiska marknader.

Den 12e oktober frisläpptes Strangvac® till försäljning i Tyskland, Frankrike, Österrike och Beneluxländerna. Vi och Dechra Pharmaceuticals säljer nu Strangvac® på flera av de viktigaste europeiska marknaderna, marknader där vaccinationsgraden mot andra sjukdomar som drabbar hästar är hög.

Under augusti började Dechra Pharmaceuticals försäljningen av Strangvac® i Storbritannien, som därmed är först ut av de länder där Dechra säljer Strangvac®. Storbritannien förväntas vara en av de största marknaderna i Europa för Strangvac® och lanseringen har mottagits positivt av opinionsbildare. Vår Chief Scientific Officer, Dr Andrew Waller, har deltagit på flera marknadsaktiviteter tillsammans med Dechra.

Vi befinner oss i en uppstartsfas där vi och Dechra lanserar Strangvac® på nya marknader. Det innebär, utöver intensivt sälj- och marknadsföringsarbete, även regulatoriskt arbete och intrimning av produktionsprocesser. Det är insatser som kostar, men som ligger till grund för den expansionsfas som vi bara befinner oss i början på.

Parallellt med lanseringen av Strangvac® i Europa arbetar vi med den regulatoriska processen för att få Strangvac godkänt i USA. USA-marknaden är världens största marknad för hästvaccin. Vi känner oss trygga i att vi kommer att få Strangvac® godkänt, men vi har ännu inte kunskap om tidslinjen för ett godkännande.

Genom vår valda affärsmodell där vi innehar marknadsföringstillstånd och ansvarar för och kontrollerar tillverkningen har vi skalfördelar som kommer med större kvantiteter. Vi har kostnader för tillverkning, marknadsföring, försäljning, kvalitetskontroll och andra regulatoriska krav som får stor påverkan vid mindre volymer.

I resultaträkningen har vi betydande kostnader i form av avskrivningar som inte påverkar kassaflödet, och under årets första nio månader uppgick avskrivningarna till nästan 15 MSEK motsvarande lite drygt 36% av förlusten. Vad avser kassaflödet har vi också investerat betydande medel i lager. Under 2022 har ca 26,5 MSEK, vilket är mer än hälften av det negativa kassaflödet, avsett uppbyggnad av lager, främst avseende de aktiva beståndsdelarna, antigenerna. Även detta är en större investering som vi kommer att kunna använda för tillverkning under flera år framöver.

Parallellt med detta gör vi satsningar i vår utvecklingsportfölj vilket resulterat i avgörande framsteg. Det är viktiga steg på vägen för att bredda vår portfölj med fler egenutvecklade vacciner.

Strangvac® banar väg för en ny generation av vacciner mot bakteriella infektionssjukdomar. Utifrån samma teknikplattform, och med fokus på samma typer av bakteriella infektioner har vi som mål att ta fram fler säkra och effektiva vaccin. Längst fram i vår utvecklingsportfölj har vi ett prototypvaccin mot Streptococcus suis infektioner, en av de allvarligaste infektionerna som drabbar griskultingar. Det är framför allt under de första levnadsveckorna som griskultingarna behöver skydd. Det kan vara svårt att få vacciner att fungera på mycket unga individer innan immunsystemet är fullt utvecklat. Det var därför väldigt goda nyheter när vi tidigare i år visade att vaccination av suggor med vårt prototypvaccin gav skydd hos griskultingarna genom överföring via råmjölken. Det finns idag inget effektivt vaccin mot S. suis infektioner och efterfrågan på ett vaccin är stort. Idag behandlas S. suis infektioner med antibiotika och det finns anledning att anta att infektionstrycket kommer att öka ytterligare i takt med att antibiotikaanvändningen minskar. EU har som mål att minska antibiotikaanvändningen med 50% från 2020 till 2030.

Vi uppskattar att det finns knappt 1 miljard grisar globalt, och ungefär 150 miljoner grisar i EU. Av dessa 150 miljoner grisar är cirka 10 miljoner avelssuggor.

Tidigare i år kommunicerade vi framsteg i vårt projekt för att ta fram ett vaccin mot infektioner orsakade av Staphylococcus aureus. I studien visade vi att kvigor som vaccinerades med prototypvaccinet utvecklade höga nivåer av antikroppar, samt att de inte fick några allvarliga biverkningar. I nästa steg, som nu har inletts och som delvis finansieras med bidrag från EU:s VetBioNet-initiativ, testar vi om vaccinet skyddar på ett effektivt sätt. Målsättningen är ett vaccin som minskar risken för mastit hos mjölkkor. Mastit är en av de vanligaste bakteriella sjukdomarna som drabbar mjölkkor över hela världen, och enbart i Europa orsakar mastit 2,6 miljoner sjukdomsfall varje år som medför förluster till ett värde omkring 600 miljoner euro, förluster som sannolikt ökat med ett allt högre mjölkpris. I ca 25% av fallen orsakas mastit av S. aureus, och mastit är den vanligaste orsaken till antibiotikaanvändning hos mjölkkor.
På global nivå används idag mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor, och studier uppskattar att nära tre fjärdedelar används till livsmedelsproducerande djur. Vi ser att vacciner till djur har en stor och viktig roll att spela för att minska antibiotikaanvändningen och på så sätt minska utvecklingen av antibiotikaresistens. Det är ett prioriterat område, inte minst inom EU, och det ger oss möjligheter att genom stöd och bidrag finansiera delar av vår forskning och utveckling.

Vi har nu tillsammans med Dechra börjat sälja Strangvac® på de viktigaste marknaderna i Europa. Vårt vaccin gör redan skillnad i kampen mot kvarka och med samma teknikplattform tar vi fram fler vaccin mot allvarliga bakteriella infektionssjukdomar. Vi ligger i absoluta framkanten inom vår nisch.

Andreas Andersson, VD

Väsentliga händelser under perioden 1 juli – 30 september 2022

Försäljningsstart i Storbritannien för Strangvac®

Intervacc meddelade den 17 augusti att försäljningen av Strangvac® i Storbritannien inletts. Veterinärer kan därmed börja vaccination av brittiska hästar mot den allvarliga och mycket smittsamma infektionssjukdomen kvarka. Med omkring 600 utbrott årligen i Storbritannien utgör kvarka en fruktad sjukdom för brittiska hästnäringen. Vaccinet distribueras av Dechra i Storbritannien och i en rad andra europeiska länder.
Strangvac är godkänt för försäljning och marknadsföring i EU samt, Storbritannien, Norge och Island, och är lanserat i Sverige, Danmark och sedan augusti i Storbritannien. Marknaden i Storbritannien förväntas vara en av de största i Europa för vaccin mot kvarka.

Order från Dechra avseende Strangvac® för lansering i utvalda europeiska länder

Intervacc meddelade den 20 juli 2022 att bolaget fått order på motsvarande ca 3 miljoner svenska kronor från Dechra Pharmaceuticals PLC. Ordern avser leverans av Strangvac®, ett vaccin mot den mycket smittsamma och allvarliga infektionssjukdomen kvarka som drabbar hästar. Ordern inkluderar vaccin-vialer bland annat för regionerna England, Tyskland och Frankrike.

Ändrat antal aktier och röster i Intervacc AB (publ)

VD Andreas Andersson och tre andra nyckelpersoner har, genom utnyttjande av teckningsoptioner, tecknat aktier i Intervacc.
Det nu avslutade incitamentsprogrammet resulterade i utnyttjande av samtliga 330 455 teckningsoptioner som var och en gav rätt till teckning av en ny aktie till en kurs om 18,52 per aktie. Intervacc tillfördes i samband med aktieteckningen ca 6 MSEK i likvida medel. Efter slutförd registrering av emitterade aktier uppgår det totala antalet aktier och röster i Intervacc AB (publ) per den 4 augusti 2022 till 50 490 843.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Strangvac®, frisläppt för försäljning i Tyskland, Frankrike, Österrike och Benelux

Intervacc meddelade den 12 oktober att den första omgången vaccindoser av Strangvac® för försäljning i Tyskland, Frankrike, Österrike, Nederländerna, Belgien och Luxemburg har frisläppts.

Strangvac® är godkänt för försäljning och marknadsföring i EU samt, Storbritannien, Norge och Island, och är lanserat i Sverige, Danmark och Storbritannien. Frankrike, Tyskland, Belgien och Nederländerna tillhör de största marknaderna i Europa för vaccin till hästar och hästnäringen i dessa länder och runt om i Europa drabbas regelbundet av problem med den allvarliga och mycket smittsamma hästsjukdomen kvarka. I och med frisläppningen har vi färdig produkt godkänd för lansering på dessa marknader. Det är ett viktigt steg för vår fortsatta lansering runt om i Europa.

Certified adviser

Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser.
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Kommande rapporttillfällen

17 februari, 2023 Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

För mer information vänligen kontakta
Andreas Andersson, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 601
Mob: +46 (0)73 335 99 70
andreas.andersson@intervacc.se

Fullständig delårsrapport för perioden januari – september 2022 bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på intervacc.se/rapporter.

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.