Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) godkänner förlängning av hållbarheten för Strangvac, ett vaccin mot kvarka, till 33 månader

Stockholm den 17 maj 2023 – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har efter granskning av stabilitetsdata godkänt ansökan om förlängd hållbarhet för Strangvac®, ett vaccin mot kvarka, till 33 månader från tidigare 24 månader.

Veterinary Medicines Directorate (VMD) har sedan tidigare godkänt ansökan om förlängd hållbarhet för Strangvac® avseende Storbritannien.

”Det är positivt att EMA nu godkänner 33 månaders hållbarhet för Strangvac®. Det ökar flexibiliteten i logistikkedjan och underlättar planering av produktion”, kommenterar Andreas Andersson, VD för Intervacc.

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2023, kl. 15.10 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Teknikplattformen bygger på fusionsproteiner framställda med rekombinant DNA-teknologi. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Om kvarka
Kvarka är en svår, vanlig och mycket smittsam hästsjukdom där hästen får feber, nosflöde, hosta och ibland stora bölder i huvudets och halsens lymfknutor. Kvarka orsakas av streptokockbakterien Streptococcus equi. Insjuknandet varierar från mindre förkylningssymptom till svåra bölder i halsen som kan spricka och andningssvårigheter kan uppstå. Dödligheten är upp till 10 procent i smittade besättningar, men mer vanligt omkring 2%. Kvarka kan också orsaka följdsjukdomar som t.ex. lunginflammation eller bölder på andra ställen i kroppen. Kvarka drabbar hästar över hela världen med undantag Island där import av hästar är förbjuden. En del av de hästar som återhämtar sig förblir dolda smittbärare. De dolda smittbärarna uppfattas av omgivningen som helt friska djur men de kan sprida bakterien till den omgivande miljön och till andra hästar de kommer i kontakt med. Utbrott av kvarka får ofta mycket stora konsekvenser för hästägare, då isolering, nedstängning och andra åtgärder krävs. SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) rekommenderar isolering i fyra till sex veckor räknat från dagen för sista symptom hos den sista sjuka hästen. Isoleringen gäller för alla hästar på anläggningen, såväl sjuka som symptomfria.

Om Strangvac®
Strangvac® är ett vaccin mot kvarka och godkänt för försäljning och marknadsföring i EU samt, Storbritannien och Norge, och är lanserat i Sverige, Danmark, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Österrike, Irland, Polen och Italien. Strangvac® administreras intramuskulärt och innehåller inga levande eller försvagade S. equi bakterier eller S. equi DNA. Strangvac® innehåller inte några av de antigener som används för serologiska tester för kvarka och ger därför inte positivt utslag i dessa tester, vilket innebär att det går att särskilja vaccinerade hästar från de som har eller har haft infektionen.

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10