Förtydligande angående insynsförsäljning i Intervacc AB (publ)

Stockholm den 22 februari 2023 – Bolaget har idag fått information att Timothy Wood, chef för CMC och Regulatory på Intervacc, har sålt 20 000 aktier som insynsregistrerats idag 2023-02-22. Försäljningen har skett av privatekonomiska skäl, främst i syfte att täcka skattekostnader som uppstått i och med transaktioner som genomfördes under 2022 inom ramen för incitamentsprogrammet 2019/2022.

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023, kl 19.40 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova
Fondkommission AB som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10